Hostašovice již nechaly zpracovat studii na výstavbu multifunkčního centra. „To zahrnuje také rekonstrukci a doplnění stávající budovy šaten ve sportovním areálu,“ poznamenal zastupitel Pavel Plešek z koaličního SNK pro rozvoj obce a připomněl, že stavba je finančně natolik náročná, že si bude vyžadovat vyřízení dotací. „Zkušenosti z jiných podobných projektů ukazují, že podpora se pohybuje kolem osmdesátí a pětaosmdesáti procent celkových nákladů,“ upozornil Plešek na posledním jednání zastupitelstva a dodal, že kromě upravených sociálních a vstupních prostor by vznikl také víceúčelový sál pro školy, školky, sportovce i další zájemce.

Zastupitel Libor Korábečný z opozičního SNK obce Hostašovice upozornil, že na předešlém zasedání zastupitelstva požadoval stažení tohoto bodu s tím, že obec tlačí důležitější věci, například kanalizace. Obdobně se vyjádřil i jeho kolega Petr Hasalík. „Ta budova bude muset mít nějaké provozní náklady. Je rozumné na této záležitosti trvat v takovém rozsahu?“ tázal se Hasalík.

Zástupce starosty Zdeněk Kelnar upozornil, že současná tělocvična je malá, a spolky, které chtějí cvičit nebo sportovat, musí jezdit jinam. Novou tělocvičnu by ale hlavně přivítala ředitelka hostašovické školy Jarmila Pechová. „Před desíti lety, když byla první rekonstrukce, jsme měli ve škole pětatřicet dětí, v současné době je jich osmdesát. Ale abychom si to udrželi, bude rozhodujícím faktorem i ta tělocvična. Jezdí tam děti i ze Straníku a Nového Jičína, ale už se nechali někteří slyšet, že raději budou jezdit do Nového Jičína. Měřítkem opravdu je i tělocvična,“ zopakovala Pechová. Zároveň upozornila, že do stávajících cvičebních prostor se nevejde jedna třída. „Je to cvičebna, ne tělocvična, pokud by přišla inspekce, tak nám to zavře. Navíc vzrůstá zájem a mohla by se otevřít pátá třída, právě místo ze cvičebny,“ dodala ještě.

Opozičního zastupitele Gabriela Pleška rovněž zajímaly náklady. Pavel Plešek přiznal, že je doposud nemají vyčíslené, ale upozornil, že momentálně je trend přispívat dotacemi právě na akce, jako jsou víceúčelová centra, v čemž jej podpořil také starosta Antonín Plešek. „Ten projekt má velkou šanci na podporu, a pokud bychom nedostali kolem osmdesáti procent, tak do toho nepůjdeme. Ale musíme mít projekt a stavební povolení. Když se to podaří, vznikne moderní objekt a škola je naše priorita,“ řekl starosta a ještě dodal, že název centra jako multifunkční je jednak kvůli získání dotace, a také proto, aby se objekt dal využít například pro potřeby knihovny, klubu důchodců a podobně.

Pěti hlasy koaliční zastupitelé poté odsouhlasili vytvoření projektu na zmíněné centrum.