Most na silnici III/0489 je od minulého týdnu v rekonstrukci, která je prováděna za plné uzávěry s vyloučením dopravy. Ta je směřována dopravním značením na objízdnou trasu. Pro pěší ale funguje provizorní lávka.

Nový most nahradí stávající, který je ve špatném stavu a současně zkapacitní průtočnost potoku Luha. „Realizace stavby vyžaduje mimo rekonstrukci mostu i opravu části navazující komunikace v délce cca 102 metrů a také chodníku,“ uvedlo vedení obce.

Hasiči uhasili přístřešek ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Požár přístřešku ve Frenštátě, zasáhli dobrovolní hasiči

Na mostě bude osazeno zábradlí se svislou výplní a u navazujícího chodníku, ve svahu, bude osazeno dvoumadlové zábradlí. Pod mostem se pak kolem křídel provede zpevnění lomovým kamenem do betonu v takovém tvaru, který umožní navázat úpravu koryta.

Silničáři již vybourali stávající opěru a provedli protlak pro přeložku vodovodu, neboť ten stávající se bude také odstraňovat.