Ve veřejné diskusi se budou probírat neožehavější problémy tohoto města. Do debaty, jejíž místo konání bude desáté patro místního městského úřadu, se kromě samotných návštěvníků zúčastní i zástupci města Kopřivnice společně s odbornými pracovníky úřadu životního prostředí, dopravy, sociálních služeb, prevence a mnoha dalších.

Každý, koho zajímá dění v Kopřivnici se pak bude moci zapojit do rozhovoru na téma bydlení, vzdělávání, zaměstnanosti a podnikání, prevence a mnoho dalších tématech, které návštěvníky zajímají. Hlavním cílem veřejného fóra bude definování takzvaných 10P, tedy desatera nejzávažnějších problémů a příležitostí města. „Žebříček těchto 10P ukáže, zda občané Kopřivnice vnímají nutnost řešení určitých otázek ve městě stejně jako jimi zvolení představitelé a zaměstnanci úřadu, a bude k němu přihlíženo při sestavování akčních plánů a dalších rozvojových dokumentů,“ vysvětlila Ivana Rašková, koordinátora projektu Zdravé město a místní Agenda 21. „A ačkoliv 10P navrhnou a odhlasují účastníci fóra, poté je ještě ověří celoměstská anketa,“ doplnila vzápětí Rašková. Jelikož takzvaných10P sestavovali Kopřivničané poprvé již v loňském roce, součástí letošního fóra budou také informace o tom, jak bylo právě s loňskými 10P naloženo. Během středeční diskuze bude zajištěno nejen drobné občerstvení, ale také hlídání dětí.