Za každé kompletní vozidlo jeho majitel získá od provozovatele vrakoviště minimálně jeden tisíc korun - při předání je však nutné uvést, že se jedná o akci města Nový Jičín. Další informace zájemci mohou získat na odboru životního prostředí v budově radnice, v kanceláři číslo 306. Telefonicky na čísle 556 768 365 nebo prostřednictvím e-mailu: mkissova@novyjicin-town.cz.

Odevzdat je možné motorové vozidlo kategorie M1, tedy osobní čtyřkolová vozidla a N1, což jsou malá nákladní auta do 3,5 tuny. K ojetině je nutné dodat velký technický průkaz a předložit občanský průkaz. Autovrak lze předat i na základě plné moci od majitele, která nemusí být úředně ověřena.

Občané mohou případně využít i bezplatného odvozu nepojízdných vozidel přímo od svých obydlí. Tuto službu si dojednají na telefonním čísle 603 277 017. Za každé odvezené kompletní vozidlo jim bude vyplaceno minimálně 500 korun. Každý majitel vozidla obdrží od provozovatele vrakoviště potvrzení o převzetí ojetiny k ekologické likvidaci. Toto potvrzení slouží jako doklad při trvalém vyřazení vozidla z provozu.