V letošním roce si Kopřivnice připomíná jubilejní výročí 70 let od povýšení na město. U této příležitosti se ve městě v průběhu celého roku uskuteční řada akcí, kromě toho plánuje radnice udělit také čestné občanství a titul významná osobnost lidem, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj či propagaci města.

Jedním z navrhovaných kandidátů je i Josef Jalůvka, bývalý starosta Kopřivnice, který působil rovněž na postu poslance a náměstka hejtmana pro Moravskoslezský kraj.

Podle slov mluvčí kopřivnické radnice Jany Hromočukové, přijalo vedení města návrh na udělení čestného občanství právě Josefu Jalůvkovi již v říjnu roku 2016.

„Protože byly na letošní rok naplánovány oslavy související s výročím povýšení Kopřivnice na město, bylo rozhodnuto, že tituly čestný občan a významná osobnost budou uděleny v průběhu roku,“ vysvětlila Jana Hromočuková a dodala, že součástí tohoto návrhu bylo také zapojení široké veřejnosti, aby udělení podpořila.

Od pondělí 5. února proto v Kopřivnici fungují dvě místa, kde mohou zájemci tento návrh podpořit svým podpisem. První z nich se nachází ve vestibulu kopřivnického městského úřadu, druhé pak v místním informačním centru.

„Možnost podpořit navrhovatele bude mít široká veřejnost do středy 28. února,“ upozornila tisková mluvčí města. Zároveň také uvedla, že lidé mohou stále ještě nominovat vybrané kandidáty na udělení obou výše zmíněných titulů.

„Formulář nutný k nominaci je k dispozici na městském úřadě u Ilony Mazalové nebo na webu města Kopřivnice,“ poznamenala mluvčí s tím, že v tomto případě je možné návrhy podávat nejpozději do konce března.

Josef Jalůvka patřil mezi významné osobnosti Kopřivnice, po většinu svého života se věnoval místní komunální politice a lidem ve městě. Významně se zasloužil o jeho rozvoj, spolupracoval s nejrůznějšími organizacemi, sdruženími, firmami i podnikateli, které se snažil aktivně a co nejvíce zapojit do dění a veřejného života v Kopřivnici. Zemřel v roce 2015 po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 60 let.