V roce 2007 dosáhl hospodářský výsledek společnosti Slumeko výše 1,042 milionu korun. „Byl rozdělen mezi sociální fond, který dostal tři sta tisíc korun, a nerozdělený zisk. Částka sedm set čtyřicet dva tisíc korun zůstane na účtu společnosti a bude použita na investice v letošním roce,“ poukázala Iva Eslerová z odboru vnějších vztahů kopřivnické radnice.

Druhé z kopřivnických firem patřící městu, Teplo Kopřivnice, se dařilo ještě víc. Její hospodářský výsledek byl 2,649 milionu korun. „Zisk byl rozdělen mezi rezervní fond, úhradu ztráty z minulých let a nerozdělený zisk,“ poukázala a s tím, že do rezervního fondu putovalo 60 tisíc korun. „Na úhradu ztrát minulých období jde milion dvě stě šest tisíc a zbytek, více než milion tři sta osmdesát tisíc korun je nerozdělený zisk,“ vypočetla Eslerová.

Jak vysokou odměnu dostali za kladný hospodářský výsledek ředitelé obou společností Eslerová neřekla. „Odměny jsou udělovány dle manažerských smluv, a to v závislosti na plnění stanovených úkolů,“ poukázala.