Kompostéry se využívají na zpracování bioodpadu a touto činností se podporuje třídění a následné zpracování tohoto odpadu. Kopřivnici čeká tato změna od dubna a rozhodla se tak kvůli neekologickému nakládání s bioodpadem. Cílem je především snížení množství bioodpadu v komunálních smíšených odpadech, končících na skládkách. Dříve přistavované velkoobjemové vany nahradí tedy kompostéry, které budou sváženy od rodinných domů. O tyto pomocníky na zahradu mohou žádat majitelé rodinných domů v Kopřivnici, kteří zde mají trvalé bydliště a nemají vůči městu žádný dluh na poplatcích za odpady, a mohou tak učinit pouze do 25. března.

Už v loňském roce byl o kompostéry velký zájem a celkem se jich rozdalo více než 400 kusů. Díky této akci se podařilo zvýšit objem vytříděného bioodpadu o 60 tun. Tento ukazatel byl určující pro další nákup, a tak se společnost Slumeko rozhodla nakoupit dalších 340 kusů a zapůjčit je zbývajícím majitelům rodinných domů. Jedinou výjimkou, kde se kompostéry neobjeví, jsou místní sídliště a také v městských částech Lubina, Mniší a Vlčovice zůstane zachován systém sběru v podobě velkoobjemových van.

Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí upřesňuje, co do kompostérů patří: „Do kompostérů je možné vyhazovat biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek a domácností, jako je tráva, listí, spadané ovoce, plevel, rostlinný materiál, dřevní štěpka z větví stromů a podobně. Aby se zabránilo zahnívání uloženého obsahu, je nádoba opatřena roštem oddělujícím bioodpad od nahromaděné vody a větracími otvory, které zajišťují dokonalé provzdušnění." Zájemci se mohou hlásit na e-mailu lucie.kubalcova@koprivnice.cz nebo prostřednictvím návratky, která vyjde v Kopřivnických novinách. Během dubna bude všem žadatelům sdělen termín předání. (han)