Nové komunitní centrum, v němž by pod jednou střechou působili Klub Kamarád, mateřské centrum Klokan a denní stacionář Kopretina, by mělo vzniknout ve zrekonstruované budově na Francouzské ulici.

V současné době slouží tento objekt jako sídlo Klokanu a také Klubu Kamarád, tedy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, jež se potýkají s nelehkou přízni osudu. V budoucnu však město počítá, že se zde přestěhuje i denní stacionář Kopretina, který vykonává své sociální služby v místní části Vlčovice a poskytuje dospělým lidem s mentálním postižením ambulantní péči a zároveň je podporuje ve snaze osamostatnění a začlenění do společnosti.

„V rámci projektu Plánování rozvoje sociálních služeb v Kopřivnici na období 2013 až 2016, ve druhém plánovacím období, se uskutečnilo rozsáhlé mapování potřeb osob se zdravotním postižením," informovala koordinátorka sociální prevence města Blanka Mikundová a pokračovala: „Ve vztahu ke komunitnímu plánu sociálních služeb regionu lze z dat ohniskových skupin interpretovat obecný požadavek na vybudování centra komplexní péče, to znamená edukační, sociální, pracovní a rehabilitační služby pro dospívající a dospělé osoby s kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra."

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

S plánovanou rekonstrukcí budovy, v níž bude komunitní centrum sídlit, se mohou seznámit také všichni zájemci, kteří dnes zavítají do knihovny nacházející se v prvním patře budovy na Francouzské ulici.

Od 15.30 hodin se tam uskuteční další veřejné projednání. To nabídne lidem z řad široké veřejnosti nejen bližší informace k chystanému projektu, jenž by měl splnit veškerá očekávání obyvatel města, ale k prohlédnutí budou lákat i samotné prostory zmíněného objektu.

„Od třetí hodiny odpolední budou mít zájemci možnost prohlídky budovy, tedy stávajících prostor Klubu Kamarád a mateřského centra Klokan před rekonstrukcí," doplnila závěrem Blanka Mikundová s tím, že současně s veřejným projednáním vyhlásí město také soutěž, ze které by měl vzejít budoucí název tohoto nového centra.