„Zájemci, kteří si podali žádost o kompostejner na odboru životního prostředí, budou začátkem března postupně vyzváni dopisem nebo e-mailem podle toho, jak žádost podali, k jeho převzetí,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí kopřivnické radnice s tím, že v těchto dopisem či e-mailech se lidé dozví veškeré informace jak o místě a doporučeném termínu pro vyzvednutí kompostejneru, tak i údaje o harmonogramu jejich svozu a k dispozici bude také náhled smlouvy o výpůjčce. „Tu bude nutné při převzetí podepsat osobou, která je uvedena v žádosti,“ doplnila Lucie Kubalcová.

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

Vyzvednout si nádoby budou moci žadatelé od počátku příštího týdne v provozní době sběrného dvora společnosti Slumeko, a to konkrétně od pondělí do pátku v době od 8 do 17 hodin a v sobotu dopoledne od 8 do 12 hodin. Podle slov jednatele společnosti Slumeko Vladimíra Pustky tak bude možné pouze na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce odpadní nádoby.

K výdeji kompostejnerů dochází v Kopřivnici v souvislosti se změnou systému sběru a svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů v místních částech města.