Ač to zní téměř neuvěřitelně, od posledního vymalování lichnovského kostela letos uplynulo již 51 let. „Bylo to způsobeno mnoha různými okolnostmi. Letošní rok by ale měl být pro kostel zlomový, neboť se vytoužené vymalování konečně uskuteční," uvedl správce lichnovského kostela a tamní farář Roman Macura.

Podle něj se výmalba bude týkat téměř celého kostela. „Prakticky se bude malovat vše, včetně stropů, ale nebudou se dělat figurální části. Ty výjevy zůstanou tak, jak jsou, to musí dělat restaurátor. Na to jsme nesehnali finance. I když ty figurální kresby jsou restaurované v šedesátých letech a jsou v poměrně dobrém stavu," pokračoval Roman Macura s tím, že na rozdíl od figurálních kreseb samotné zdi kostela již malování potřebují. „Jednak je to na některých místech úplně černé, ale ještě zásadnější je, že v některých místech jsou zásahy v omítce, když se dělaly různé sanační práce. Takže je to různě osekané a nerovné," vysvětlil Roman Macura.

Práce na kostele, které začnou počátkem června, by měly trvat asi čtrnáct dnů. „Bohoslužby budou nějak omezené, sám ale ještě nevím, jak to bude vypadat. Bude záležet na tom, jak se domluvíme s malíři," sdělil lichnovský farář, jenž je potěšen, že se farnosti podařilo sehnat padesát tisíc korun, které ještě před pár měsíci chyběly. „Na to, abychom mohli malovat, už peníze máme," poznamenal Roman Macura s tím, že větší část potřebných peněz se podařilo sehnat díky podpoře obce a dotaci z ministerstva kultury. Lichnovský kostel byl původně dřevěný. Místní jej postavili roku 1659 na místě dnešního hřbitova. V roce 1794 pak na dnešním místě postavili kostel nový, zděný, který byl rovněž zasvěcen svatým Petrovi a Pavlovi. Dodnes je v něm dochovaný oltář v raně barokním slohu z původního kostela, který zhotovili opavský řezbář Vavřinec Lenk a zlatič Adam de Long z Těšína, jenž je také autorem obrazu. „Ten oltář je regionální skvost. Moc takových oltářů se nezachovalo," upozornil Roman Macura. Kromě pohledu na vzácný oltář se tak návštěvníci lichnovského kostela budou moci kochat i novou výmalbou. Ta by měla být hotova do 1. července.