„Jednoznačně převažují nemoci způsobené fyzikálními faktory. Dochází k nim vlivem vibrací a přetěžováním pohybového ústrojí,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Helena Šebáková. Dodala, že otravy chemickými látkami jsou v našem kraji spíše výjimečné, jde v průměru o čtyři až pět případů ročně. U poruch sluchu způsobeným hlukem se v posledních čtyřech letech počet přiznaných nemocí z povolání pohybuje pod hranicí deseti případů za rok.

„Počty nemocí rukou vznikajících při práci s vibrujícími nástroji do roku 2007 klesaly, nyní dochází opět k jejich nárůstu. Technicky zatím nejsou dostatečně řešena opatření, která by ovlivňovala míru přenosu z nástroje na ruku. Osobní ochranné pracovní prostředky nejsou dostatečně účinné. Proto zůstává hlavním opatřením omezování doby expozice, které je však poměrně obtížně kontrolovatelné,“ konstatovala Šebáková.
Od roku 2001 se ustálil počet takzvaného zaprášení plic. Hygienici evidují zhruba padesát případů ročně. „V tomto pozitivním vývoji se projevil nejen útlum hornické činnosti, ale zejména se plně osvědčilo zavedení preventivního přeřazování horníků mimo riziko fibrogenního prachu po dovršení nejvýše přípustné expozice,“ řekla Šebáková.