Luboměř se zhruba 380 obyvateli patří k nejmenším obcím v okrese Nový Jičín a je jeho nejzápadnější obcí. Obec je malá a jak říká místní starosta Jiří Vlček bez dotací by toho moc neudělali. Přesto jsou zde minimálně tři místa, do nichž obec průběžně investuje.

Jedním z nich je Lidový dům, který „vyrostl“ v roce 1938 při tehdejší hospodě Karla Ondřeje. Na budově, jsou již vyměněná okna a dveře, v současné době pokračují práce uvnitř budovy.

Dominantou Luboměře je podobně jako v mnoha jiných malých obcích kostel. Ten místní je zasvěcen svatému Vavřinci. I do něj obec investuje nějaké peníze, kterými přispívá římskokatolické církvi na jeho opravy a revitalizaci. „V loňském roce se podařilo dát dohromady peníze na opravu kůru, takže ten je zcela nový. Jinak kostel je teď vybydlený, původní oltáře, kůr, varhany, všechno bylo vyneseno, zůstaly jen holé zdi. Je to po částech odvezené v hale družstva a čeká se na dotace a postupnou rekonstrukcí těch oltářů, což se už daří, ale je to běh na dlouhou trať,“ uvádí luboměřský starosta Jiří Vlček.

Dodává, že na kostele se již provedla oprava vnější statiky, nyní se opravuje vnitřní statika. „Vnitřní statiku a výmalby bychom chtěli mít hotové letos. Snažíme se každý rok vícezdrojově něco nějak udělat. Letos by ještě měla být hotová kazatelna,“ pokračuje Jiří Vlček a doplňuje, že vnitřní vybavení kostela kompletně zničil červotoč. Práce jdou kvůli nedostatku peněz pomalu. „Původní rozpočet na všechny práce byl deset milionů, ale to je nějakých deset let zpátky,“ poznamenává starosta.

close Luboměř patří k nejmenším obcím na Novojičínsku. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Luboměř patří k nejmenším obcím na Novojičínsku.

Jestli kostel a jeho osud vyhlížejí spíše pesimisticky, pak stačí ujít jen pár desítek metrů od kostela a člověk se ocitne na jednom z nejhezčích míst v obci, v areálu Na drahách. Na obrovské ploše je fotbalové hřiště, asfaltové hřiště na volejbal, dětské hřiště s herními prvky, ohniště, lesík a perfektní zázemí se sezónním občerstvením a novým sociálním zařízením. Celému areálu pak vévodí přírodní vodní nádrž. Je vidět, že na tomto areálu si obec hodně zakládá. Místo jako stvořené ať už pro soukromé akce, tak pro obecní slavnosti či sportovní akce. Kdyby tam bylo ještě víceúčelové hřiště, jak se vyjádřili někteří místní obyvatelé, areál by byl dokonalý.

close Nápis na domě číslo 10, k němuž byl kdysi přistaven sál. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Nápis na domě číslo 10, k němuž byl kdysi přistaven sál.

Sál patřil kdysi k hospodě, později ho sebrali komunisti

Lidový dům má svůj počátek v roce 1937, kdy ho jako sál začal přistavovat tehdejší majitel hospody v čísle popisném 10 Karel Ondřej. V následujícím roce byl sál dostavěn a 7. srpna byla tam byla uspořádaná první taneční zábava. Dne 14. srpna v Malé hody byla podle zápisu v kronice Luboměře druhá zábava, kterou pořádal Orel. V roce 1940 v pátek 30. srpna večer přistihl četník v hostinci Karla Ondřeje občana Aloise Ambrože u rádia při cizím rozhlase.

Byl ihned zatčen a odvezen do Nového Jičína, posléze tam odvezli i dalších sedm lidí, mezi nimi hospodského Karla Ondřeje i starostu obce Josefa Krále. Dne 1. října byla hospoda úředně zavřená. Karel Ondřej zemřel v trestnici v Říši, dne 22. června 1943 měl pohřeb. V roce 1960 v kronice píše že nově zvolený MNV se stará o lepší život lidí pomáhá JZD, a pokračuje v socializaci vesnice. Snaží se o zlepšení kultury v obci. Přebírá sál u paní Ondřejové do svého vlastnictví.

close Hrob lidového písmáka Rudolfa Míka. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Hrob lidového písmáka Rudolfa Míka.

Všeuměl Rudolf Mík

Jednou z nejvýznamnějších osobností Luboměře je bezesporu Rudolf Mík, nejvíce známý jako lidový písmák. Psaní byla jeho záliba, zapisoval vše, co sám zažil, nebo o čem se doslechl. Dlouhá léta dělal také kronikáře Luboměře. Během svého dlouhého života tak vytvořil rozsáhlé literární dílo, zahrnující přes šest tisíc úhledně popsaných listů z období od roku 1914 do roku 1970. Rudolf Mík byl rovněž vášnivý muzikant a jeho další zálibou bylo tesání různých nápisů do kamene. Například na domku číslo 12 v Luboměři vyryl do kamene vlastní rukou slova: Pane, dopřej štěstí, klidu zde bydlícímu lidu. U jeho hrobu je malý kamenný pomník s nápisem Až sem, jehož autorem je pravděpodobně rovněž Rudolf Mík. Narodil se 4. dubna 1892, zemřel 12. června 1975.

Luboměř
První písemná zmínka:
1394
Počet obyvatel: 385
Zajímavosti:
Severně se nachází přírodní rezervace Královec a východně přírodní rezervace Suchá Dora. V okolí se zvedají zalesněné stráně kopců, z nichž nejvyšším je severním směrem Častochov. Východně na okraji lesa je skalní útvar Petrova skála.