Matematika je věda, kterou lidé buďto nenávidí, anebo milují. Ty, kteří zmíněný obor nejen milují, ale také zdatně ovládají, bylo během tohoto týdne, od středy 7. března do soboty 10. března, možné potkat v Bílovci na tamním Gymnáziu Mikuláše Koperníka.

Přes osm desítek žáků a studentů z celkem šesti zemí přijelo do Bílovce na mezinárodní matematickou soutěž Duel. Ta se na gymnáziu, i když dříve ve skromnějších poměrech, uskutečnila již po dvacáté. „Matematické olympiády se úplně na začátku účastnilo jen naše gymnázium a gymnázium z Polska. Po několika letech se k nám přidali ještě gymnázium z Rakouska,“ zavzpomínala na začátky matematických klání Radmila Horáková, jedna z organizátorek soutěže Duel. S přibývajícími ročníky začali přibývat také účastníci. „Po mnoha letech, kdy jsme soutěžili v oné trojici, nějak došlo k tomu, že si každá škola našla svou spřátelenou. K nám se připojil Přerov, ten si našel školu z Itálie, a tak dál, a tak dál,“ uvedla Horáková s tím, že jubilejního ročníku se nakonec účastní sedm škol, za Českou republiku Bílovec a zmíněný Přerov.

Matematické soutěže se účastnili nejen žáci a studenti různých národností, ale také věkových kategorií. „Soutěže se účastní studenti napříč ročníky,“ potvrdil Pavel Mrva, ředitel bíloveckého gymnázia, a pokračoval: „Soutěží se ve třech kategoriích. V první jsou žáci osmých a devátých tříd, u nás tedy z víceletého gymnázia, druhá kategorie je poskládána ze studentů prvních a druhých ročníků, třetí pak ze studentů třetích a čtvrtých ročníků.“ Všichni soutěžící se v matematickém klání utkali nejen jako jednotlivci, ale také v rámci družstev. „Zadané úlohy řeší vybraná čtveřice matematiků společně,“ vysvětlil princip ředitel Mrva.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že studenti ze šesti různých zemí budou i při řešení matematických úloh narážet na jazykovou bariéru, opak byl pravdou. Jak přivítací ceremoniál a předání instrukcí, tak zadání jednotlivých úloh bylo v angličtině. Právě tento jazyk ovládali všichni ze zúčastněných. „Úlohy do Duelu připravují matematici z vysokých škol, a to nejen od nás, ale také z Polska nebo rakouského Grazu. Tím pádem jsou všechny v angličtině, tedy v jazyce, který všichni studenti ovládají,“ uvedla Danuše Perkusová, další členka organizátorského týmu.

Nadšení soutěžících bylo znatelné od jejich usednutí do lavic. Pedagogové z Gymnázia Mikuláše Koperníka, kteří na hladký průběh klání dohlíželi, drželi palce hlavně domácím, a to i přes silnou konkurenci, kterou při olympiádě ještě nezažili. „Jak dopadneme, se teprve uvidí, protože je to vlastně poprvé, co se účastní tolik zemí. Ve skromnějších podmínkách jsme ale vždy patřili k těm lepším, nadprůměrným,“ dodala na závěr Radmila Horáková.

Mezinárodní matematické soutěže Duel se zúčastnilo 84 žáků a studentů ze šesti evropských zemí. Ačkoliv Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci pořádá akci již dvě dekády, poprvé v historii se uskutečnila v takovémto měřítku.