Dalibor Norský se stal po listopadových událostech roku 1989 tajemníkem městského národního výboru a měl lví podíl na tom, že právě z Frenštátu pod Radhoštěm začala odjíždět okupační sovětská vojska jako vůbec z prvního místa v tehdejší Československé republice. Když si frenštátská veřejnost před dvěma roky připomínala dvacáté výročí odjezdu více než čtyř tisícovek okupantů z města, zazněla i informace o raketách, o nichž se v normalizačních časech ve Frenštátě pod Radhoštěm raději jen šuškalo.

Vždy na stráži!!! Ve Frenštátě pod Radhoštěm Sověti hlídali, aby se náhodou neprojevila svoboda myšlení, více než dvacet let.

„Ve Frenštátě sice nebylo raketové vojsko, ale rakety ve Frenštátě byly. S panem Žárským jsme je viděli," obrátil se tehdy při besedě Dalibor Norský na Ivana Žárského, jenž se stal prvním „polistopadovým" místostarostou města.

Podle Norského tehdy objevili asi třímetrové rakety o průměru pětadvacet centimetrů. „Dvě z nich jsem měl dokonce v garáži. Tenkrát jsem je s pomocí jednoho známého z těch kasáren ukradl, protože jsem chtěl tady ve Frenštátě zřídit muzeum po sovětské armádě. Tak jsem si říkal, že to tam bude pěkně sedět," pronesl do již smíchem burácejícího sálu Dalibor Norský.

Jenže jeho prý smích později přešel. „Přišla doba, kdy se intenzivně zjišťovalo, kdo měl nějakou pistoli nebo náboje, a muselo se to odevzdat. No, a já jsem měl v garáži dvě rakety. Garáž jsem měl tenkrát v Kopřivnici a nevěděl jsem, jak se toho zbavit."

Dalibor Norský se proto domluvil se známým, který večer přijel autem, do nějž rakety zabalené v koberci naložili. „Snažili jsme se to dát do kontejneru, ale z toho to čouhalo. Takže jsme to přivezli zpátky. Nemohl jsem se toho zbavit," líčil komickou a zároveň zoufalou situaci Dalibor Norský.

Nakonec, později, se mu to podařilo. „Pomohl mi známý s dodávkou. Protože jsem měl volný přístup do kasáren, kde byla naše posádka, tak jsme tam vjeli po hlavní cestě od brány až dozadu, kde byly vybudované takové sklepy. Bylo to zadělané kladkou. Tu jsme ukroutili. Byl tam hrozný nepořádek, tak jsme tam ty rakety vsunuli na bok, aby nebylo nápadné, že tam je něco nového, a odjeli jsme pryč. Později jsem slyšel, jak ti vojáci vykládali, co všechno tam bylo a jak oznamovali: Dokonce jsme tam našli i rakety," uzavřel Dalibor Norský.

Sovětská vojska přijela do Frenštátu pod Radhoštěm 22. ledna 1969. První vlaková souprava s tanky a další technikou vyrazila z města směrem na východ 26. února 1990, přesně na den o měsíc později město opustil poslední sovětský voják.