Organizace Svět vzdělání spolupracuje s několika školami po celé republice, kopřivnická škola 17. listopadu by se stala dvanáctou školou v České republice, kde by otevřela svou třídu s rozšířenou výukou. Podle Hany Nevrlé z organizace Svět vzdělání děti chodí do tradiční základní školy a díky přístupu pedagogů a metodám výuky je učení baví a vědomosti získávají přirozeně. Tomáš Blumenstein, ředitel spolku Svět vzdělání upřesnil, že mají navázanou spolupráci se školami například v Brně, Prostějově, Ostravě či Pardubicích.

„Příští rok v září bychom rádi zakotvili i zde v Kopřivnici. V tomto roce chceme informovat rodiče o našem projektu, jak Svět vzdělání funguje, v čem se liší od klasických tříd, v čem je pro děti náš styl výuky přínosný a podobně,“ uvedl Tomáš Blumenstein.

V třídách s rozšířeným vzděláním mají žáci standardní studijní program rozšířený o jednu vyučovací hodinu denně. „Veškerá přidaná výuka je nedílně začleněna přímo do rozvrhu tříd. Děti se tak už od první třídy učí angličtinu, systematicky rozvíjejí své logické myšlení, k čemuž přispívá i výuka matematiky Hejného metodou. Žáci také pracují na rozvoji své osobnosti i na budování pozitivních vztahů ve třídě,“ upřesnila Hana Nevrlá s tím, že od třetí třídy je zařazena hodina informatiky, která doplňuje rozvoj matematického a logického myšlení ještě myšlením programátorským.

„Podle mého názoru třídy Světa vzdělání nabízí rodičům ucelenou nabídku pro všestranný rozvoj jejich dítěte v oblasti vzdělávání a osobnostního rozvoje. Je to skvělá volba pro ty rodiče, kteří chtějí pro své děti něco navíc. Nadstandardní výuka ve třídě Světa vzdělání využívá kvalitní pomůcky a moderní vzdělávací materiál, projektové učení, programování a půlení některých hodin. Jsem moc ráda, že také děti v našem regionu dostanou možnost volby vzdělávat se ve třídě s takovým pojetím výuky,“ sdělila Zdeňka Havlíková, ředitelka Základní školy 17. listopadu, Kopřivnice.

Spolek Svět vzdělání pořádá pro své pedagogy různé konference a workshopy, rovněž se snaží seznámit rodiče se způsobem výuky. V Kopřivnici proto chystá na čtvrtek 26. září seminář Hejného metoda výuky matematiky pro veřejnost, kde odkryje základy tohoto principu. Ucelené informace o projektu třídy s rozšířenou výukou se zájemci mohou dozvědět na informační schůzce, která se bude konat 21. listopadu v 17 hodin v ZŠ 17. listopadu.