Jak uvedla mluvčí Nového Jičína Radka Cahlíková, výsledkem je ucelená koncepce s názvem Atraktivní Nový Jičín. „Město díky tomuto dokumentu získává ucelený nástroj pro další komunikaci s podnikateli a při řešení problematiky vizuálního smogu. Výstupy z tohoto manuálu jsou závazné pro město a městské organizace. Pro podnikatele mají primárně formu doporučení, výjimkou jsou platné předpisy a pravidla na území městské památkové rezervace nebo v jejím ochranném pásmu,“ sdělila Radka Cahlíková.

Prvním příspěvkem zmíněné koncepce je manuál označování provozoven a reklamy, ve kterém je deset základních doporučení pro atraktivní město. Jedno z nich je například to, že fasáda ani plot nejsou primárně reklamními nosiči.

Ilustrační foto.
Zdražování? Lidé kradou dřevo a uhlí, děje se tak i na Novojičínsku

Martin Materna, architekt města Nový Jičín věří, že manuál pomůže městu ke kultivaci veřejného prostoru a v řešení problematiky takzvaného vizuálního, neboli reklamního, smogu.

„Podobně jako v jiných městech, i my si v Novém Jičíně uvědomujeme, že to, jak vnímáme městské prostředí, je pro kvalitu života ve městech důležité. Vedle čistých chodníků, upravené zeleně, nebo funkčního a reprezentativního mobiliáře, je důležitý také způsob, jakým jsou v městském prostředí označovány provozovny, podoba reklam i množství a stav reklamních nosičů ve veřejném prostoru,” uvedl Martin Materna.

Tým odborníků pod vedením architekta města začal seznamovat veřejnost s danou problematikou již v průběhu loňského roku, radnice současně mohla získat zpětnou vazbu, například díky anketě „Která místa v Novém Jičíně nás nejvíce trápí?” nebo prostřednictvím komentované prohlídky nazvané „Umění prodat vs. vizuální smog“,“ na níž se podíleli také místní podnikatelé, kteří pomohli tipy a radami, včetně prezentací.

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v Novém Jičíně, 6. září 2017.
Volby na Novojičínsku před pěti lety. Vysoká účast, kde Zeman bodoval a kde ne

Spoluautor koncepce Petr Čaník podotkl, že město Nový Jičín se má z hlediska své historie a architektury čím chlubit.

„Zároveň však o toto své historické a kulturní bohatství musí náležitě pečovat. Neuvědomělými zásahy, lidovou tvořivostí, trvalými provizorii nebo snahou se za každou cenu zviditelnit můžeme tyto hodnoty dlouhodobě a mimoděk poškozovat. Zcela nezáměrně a z dobré vůle pak můžeme například spoluvytvářet nevzhledný a dlouhodobě neefektivní reklamní a vizuální smog, který přispívá ke snížení atraktivity města,“ vysvětlil Petr Čaník, podle nějž manuál označování provozoven a reklamy pomůže zpřehlednit pro město i podnikatele kroky, kterými mohou kultivovat veřejný prostor.