Téměř 250 odborníků dorazí do města klobouků na 6. ročník Sympozia o radiační onkologii, který zde pořádá Komplexní onkologické centrum J.G. Mendela. Sympozium, kterého se zúčastní i zahraniční hosté, se bude konat 25. a 26. září v prostorách Žerotínského zámku.

Sympozium se věnuje tématům spojeným s radiační onkologií. Bude zde řeč o všem, co souvisí s léčbou zářením onkologicky nemocných pacientů. „Komplexní Onkologické centrum se na sympoziu pochlubí zejména zavedením další novinky v léčbě karcinomu prostaty, a to takzvanou permanentní aplikací,“ prozradila primářka radioterapie a onkologie Renata Soumarová.

„Při permanentní brachyterapii se implantují radioaktivní zrna do prostaty, kde září a ničí nádor. Dávka záření je vypočítána tak, aby nedošlo k poškození okolních orgánů. Zavedení zrna trvá zhruba tři hodiny, ale druhý den po zákroku už může pacient vstát a do dvou týdnů opět pracovat a vést zcela normální život,“ vysvětlila primářka Soumarová, která bude na sympziu také přednášet.