Již od roku 1975 totiž stojí v prostoru za budovou České spořitelny a před objektem, kde kdysi sídlil Okresní výbor Komunistické strany Československa, sousoší Vítězství a družba od frenštátského sochaře Karla Vašuta. Sousoší tvoří rudoarmějec, milicionář a dělnice, na podstavci z čelní strany se vyjímá pěticípá hvězda a v základu podstavce jsou nápisy „Se Sovětským svazem na věčné časy“, „ČSSR – SSSR“ „Společně v boji - společně v budování“.

Kontroverzní socha se stala několikrát předmětem dohadů a úvah, zda ji v místě ponechat, nebo zda tento symbol totality odstranit. Naposledy to bylo v neděli 8. května 2022, kdy se v 18 hodin k památníku sešli lidé na setkání svolaném Novojičínskou občanskou společností. Smyslem setkání bylo podpořit Ukrajinu napadenou Ruskem, odsoudit okupaci a sepsat petiční, otevřený dopis zastupitelstvu města k odstranění sousoší s milicionářem.

Heipark v Tošovicích u Oder.
Heipark v Tošovicích u Oder už chystá sezonu, podívejte se, jak se na vás těší

Jedním z dlouhodobých iniciátorů vyzývajících k odstranění sochy je Miroslav Urban, bývalý radní města Nový Jičín po roce 1989. Miroslav Urban tvrdí, že pomník vybudoval Karel Vašut na zakázku KSČ v letech 1974 – 1975 za 876 tisíc korun. „Nebylo to na počest osvobození Rudou armádou, to je obecná lež. Komunisti to tehdy nechali vybudovat právě na poctu okupace v osmašedesátém roce. Proto je tam taky ten milicionář. Ti nás samozřejmě neosvobozovali,“ říká pro Deník Miroslav Urban a na doklad svých tvrzení přidává posudek, který na sochu vypracoval soudní znalec. Ten doslova uvádí, že pomník není možno obsahově přijmout jako výraz vítězství Sovětského svazu ve 2. světové válce a osvobození Československa, ale jako oslavu a poctu Sovětského svazu za okupaci Československa v srpnu 1968 devótní úctou KSČ. „Jako umělecké dílo, jde o práci funkčně účelovou, jež, izolovaně nazíráno, má nevýznamnou sochařskou hodnotu…,“ stojí mimo jiné v posudku.

Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský potvrzuje, že se občas informace o snahách o odstranění pomníku objeví, ale jistou dobu tomu bránila vlastnická práva a v poslední době se tato otázka neřešila. „Naopak vím, že snad v předminulém roce psal panu starostovi honorární konzul Ruské federace v Ostravě něco v tom duchu, ať se o památník staráme. Že byl pomník, který je památkou na sovětské vojáky pošpiněný, a my jako město, abychom se o něj měli starat,“ doplňuje Václav Dobrozemský. „Vím, že názory jsou dvojaké. Někdo je pro jeho odstranění, jsou ale také názory, aby památník zůstal na místě, že boření a odstraňování už tady bylo za minulých režimů, a že historii nejde popřít,“ dodává místostarosta Nového Jičína.

Těžní věže - symbol Dolu Frenštát.
Už se nepropadnou? Stavbaři na Frenštátsku se nově nemusí ohlížet na bývalé doly

Historik Muzea Novojičínska a kastelán zámku v Kuníně Jaroslav Zezulčík si odstranění pomníku z místa v centru města umí představit. „Debata o pomníku už se vede dlouhou dobu. Vím, že kdysi se mluvilo i o odstřelu, ale to vypadalo hodně nebezpečně. Osobně si myslím, že asi nejvhodnějším řešením do budoucna by bylo přemístění té sochy do nějakého lapidária. Je to ale samozřejmě otázka možností, a není to na pořadu dne, ale určitě nejsem pro zničení té sochy. Je to přece jen jakási připomínka minulosti,“ uzavírá Jaroslav Zezulčík.