O založení novojičínské charity se mluví už hodně dlouho. Teprve nyní se však podařilo tento záměr uskutečnit. Od 1. ledna tohoto roku má Nový Jičín svou oblastní charitu, jež bude provozovat azylový dům, který by měl později nést nový název, a nabídne také další služby, tolik potřebné v dnešní době.

Založit takovou organizaci nebylo nic snadného, a jak poznamenal ředitel novojičínské charity Marcel Brož, kdekdo je od této iniciativy zrazoval. „Zatím jsme však úplná novorozeňata. Veškeré aktivity, které momentálně děláme, jsou zaštítěny Charitou Ostrava, která nám velmi pomohla a stále nás metodicky vede. Charita Nový Jičín se bude teprve časem postupně emancipovat a samostatně letos zřídí charitní šatník,“ zmínil ředitel Brož. Právě šatník bude úplně první samostatný počin novojičínské charity. „Po této službě je ve městě velká poptávka jak ze strany těch, kteří by do něj chtěli přispívat, tak ze strany těch, kteří by jej potřebovali využít. Momentálně řešíme výběr vhodných prostor,“ dodal Brož. Provoz budou zpočátku zajišťovat dobrovolníci.

Novojičínská charita bude spravovat území samotného města a místních částí, dále Starý Jičín a jeho místní části, Šenov u Nového Jičína, Kunín, Libhošť a Bernartice nad Odrou. Do azylového domu ale přijímají pracovníci potřebné prakticky odkudkoli.

Prozatím je činnost charity soustředěna do azylového domu v Novém Jičíně a Straníku, který nedávno převzala od ADRA.

„V současné době pracujeme na zřízení noclehárny. Zatím nouzově, v omezené formě, takzvaně za židličku, ale v průběhu roku budou z prostředků Tříkrálové sbírky a dotací města provedeny nutné stavební úpravy ke zprovoznění plnohodnotné noclehárny. Samozřejmě bude také nakoupeno potřebné vybavení. Dále bychom v průběhu roku rozšířili služby azylového domu o denní místnost, kde budou mít lidé bez domova možnost se osprchovat, převléci se, uvařit polévku a podobně,“ dodal Marcel Brož.

Změny se dotknou také Charitního klubu rukodělných prací, který dosud oficiálně fungoval pod Charitou Kopřivnice a nyní přechází pod místní charitu.

A co čeká novojičínskou charitu v letošním roce? „V únoru chystáme v azylovém domě v Novém Jičíně den otevřených dveří, na který bude přizván biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Lobkowicz, jenž by jej měl oficiálně překřtít na Charitní dům Blahoslavené Matky Terezy a požehnat jak jeho klientům, tak i zaměstnancům,“ nastínil ředitel Brož.

Co se týče výše uvedeného rušení Charity Hodslavice, ta v obci sice zůstane, jen bude právně nově spadat pod Charitu Kopřivnice. „Hodslavická charita se sloučila s kopřivnickou. Chtěli bychom zde rozšířit nabídku o pečovatelské a ošetřovatelské služby,“ zmínil ředitel Charity Kopřivnice Miloslav Leško.