V poslední době jej opět začalo využívat více návštěvníků. Jak sdělil vedoucí kina Lubomír Svoboda, lidem se již pomalu možnost využití poslechového zařízení vymazala z paměti. „Až nedávná zkušenost nás ponoukla k tomu, abychom tuto možnost připomněli,“ naznačil Svoboda a dodal, že jedna návštěvnice kina si posteskla, že špatně slyší. „Došlo nám, že organizovaní lidé s tímto handicapem o možnosti zapůjčení sluchátek vědí, ale starší lidé to nemusí tušit,“ podotknul Svoboda.

Kino Květen je vybavené špičkovým elektronickým zařízením, které zvuk zesiluje pomocí infračerveného světla pro určitou část sedadel v sále. „Dosáhne to až do čtrnácté řady, ale ten uživatel musí na výchozí zařízení vidět, kvůli nerušenému přenosu signálu,“ upozornil ředitel kina a dodal, že mají troje sluchátka. Dvoje jsou na poslech bez naslouchadel a uživatel si může hlasitost sám regulovat, třetí přístroj je určený pro návštěvníky s naslouchadly. Návštěvník obdrží sluchátka u pokladny, k jejich zapůjčení postačí předložit průkaz ZTP, případně ZZTP.

Svoboda připomněl, že kdysi ve většině kin bývala zvuková smyčka právě kvůli lidem se zhoršeným sluchem. „Ta nová digitální technologie to ale neumí, a takto se to řeší tak pomocí paprsku,“ vysvětlil. Počet sluchátek prý je zatím postačující, jedny navíc stojí poměrně hodně peněz,“ poznamenal Svoboda, vedoucí kina.