Výletiště pod vodou a stejně tak okolní domy. Také v Bernarticích nad Odrou lidé chvatně opouštěli své domy a bránili si holý život. Starostka obce Dana Klosová uvedla, že povodeň způsobila pětimilionové škody na obecním majetku a patnáctimilionové na soukromém.

Například úsek od Suchdola nad Odrou do Bernartic je průjezdný teprve zhruba dva měsíce. „Některé práce ještě stále nejsou dokončeny. Zbývá opravit některé místní komunikace a zejména mostky v majetku obce. Dokončení prací je závislé na získání finančních prostředků,“ sdělila starostka.

Podle ní by se možná dalo nebezpečí eliminovat. „Určitě by pomohlo vyčištění koryt toků a úpravy břehů, na které již léta čekáme. Letos se má s těmito pracemi konečně začít,“ poznamenala Dana Klosová a doplnila, že obec se bude snažit v budoucnu hledat prostředky, jak případným dalším povodním zabránit nebo alespoň eliminovat jejich důsledky.