V listopadu má skončit přestavba bývalého pohostinství na dvě bytové jednotky a pokračuje rovněž budování retenční nádrže, jež má zadržovat vodu z přívalových srážek.

Současně probíhá stavba komunikace, která vede od fotbalového hřiště kolem rozhledny směrem na Studénku a končí pod dálničním mostem.

„Investorem obou staveb je Státní pozemkový úřad a Ředitelství silnic a dálnic. Velký kus práce je odváděn v obecních lesích, kde bylo vytěženo velké množství převážně palivového dříví, kterým jsme uspokojili poptávku občanů po dříví na vytápění," informoval starosta obce Zdeněk Fusik s tím, že obec nyní zaměstnává 12 pracovníků na veřejně prospěšné práce a většina z nich pracuje právě v obecních lesích.

„Jeden zaměstnanec pracuje jako správce obecního majetku, stará se mimo jiné o chod čistírny odpadních vod, vysekávání travnatých ploch v obci, všechny obecní budovy," doplnil starosta.