Výměnu 500 metrů vodovodů v Lubině zahájily Severomoravské vodovody a kanalizace již v půlce letošního května. Stěny potrubí zde rezaví. „Důvodem rekonstrukce je kromě technického stavu vodovodu také záměr na výstavbu nových rodinných domů,“ uvedl ředitel Severomoravských vodovodů Milan Koníř.

Dva úseky budou modernizovány bezvýkopovou technologií, při které bude do starého potrubí zatáhnuto nové. Opravy začaly v květnu a měly by být dokončeny do konce letních prázdnin. Modernizace vodovodů v Lubině bude stát jedenáct miliónů korun.

Opravy jsou v plném proudu také ve Vlčnově. Zde dělníci nahrazují kilometr ocelového potrubí ze čtyřicátých let za nové potrubí z tvárné litiny. Současné potrubí se rychle kazí, zároveň je v něm nevyhovující tlak. „Součástí akce bude přepojení dvaapadesáti plastových přípojek na nové potrubí a výměna sedmi ocelových přípojek. Stavba proběhne v koordinaci s opravou místních komunikací,“ dodal Milan Koníř. Hotovo by mělo být v listopadu, rekonstrukce bude stát až dvanáct miliónů korun.

Oprava kilometru a půl vodovodu v Tiché začne v červenci. „Důvodem je častá poruchovost potrubí ze sedmdesátých let a také plán obce obnovit asfaltový povrch cesty, pod níž je vodovod uložen,“ popsal situaci v Tiché Milan Koníř. Stavbu by měly Severomoravské vodovody dokončit do konce listopadu, celkově oprava vyjde na třináct a půl miliónů korun.

V červenci se opravy dočká také kilometr vodovodního řádu v Bartošovicích. Náklady dosáhnou téměř šesti miliónů korun, hotovo by mělo být do zimy. Rekonstrukce se týká také Štramberku. „Díky stavbě za deset milionů korun dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa odkalovat. Ve Štramberku také probíhá čištění akumulační komory vodojemu Bílá studna,“ vysvětlil Milan Koníř.

Aleš Chromečka