„V současné době můžu říci, že co se týče kácení, máme štěstí. Smrky jsou dorostlé a můžeme je prodat za dobrou cenu. A také konečně nemusíme dále čekat, až budou stromy napadeny kůrovcem," uvedla starostka Rybí s tím, že obecní úřad již vyhlásil výběrové řízení na práce v obecním lese.

„Součástí veřejné zakázky nebude jen těžba dřeva, ale i úklid klestu a zalesnění vzniklých pasek. Tím se výnos z prodeje dřeva sice poníží, ale i tak půjde o zajímavý finanční přínos do obecní pokladny," doplnila informaci Marie Janečková.

Vítězem veřejné zakázky se stala firma BML les s. r. o. z Veřovic. V příštím roce doporučuje lesní hospodář vytěžit zbytek dorostlé smrčiny a její následné zalesnění bukem a jedlí.

„Snad vše proběhne úspěšně a podaří se vytvořit dobré podmínky pro růst nového zdravého lesa, který bude vhodným prostředím pro všechny lesní obyvatele," dodala starostka.