Projektu Deníku, nazvaného „Vysvědčení našim radním“ se zúčastnilo celkově 62 studentů ze tří namátkově vybraných tříd tří středních škol v Novém Jičíně.

Konkrétně redaktorům Novojičínského deníku vyšly vstříc Gymnázium Nový Jičín, Mendelova střední škola Nový Jičín a Střední škola přírodovědná a zemědělská Nový Jičín.

Každý ze studentů obdržel čistý blanket vysvědčení, kde měl známkou od 1 do 5 ohodnotit ze svého pohledu úroveň daného „předmětu“. Z jednotlivých známek jsme pak vytvořili výslednou známku pro daný předmět i celkové hodnocení za každou třídu.

Shovívaví gymnazisté

Asi nejshovívavější v kritice vůči městu byli studenti gymnázia. Ti nejvíce kritizovali dopravní spojení.

Jako druhý nejhorší předmět hodnotili Kulturní vyžití, kdy výsledná známka vycházela mezi dvojkou až trojkou. Chvalitebných ale bylo více, a to rozhodlo.

Obdobně o jedničce ve Sportovním vyžití rozhodl při nerozhodné známce vyšší počet výborných.

Gymnazistům například schází více akcí z oblasti alternativní kultury, kladně hodnotí rekonstrukci náměstí, ale jeden z nich by zároveň za barevné fontánky udělil třídní důtku. „Nesouhlasím s rekonstrukcí železniční trati mezi Novým Jičínem a Hostašovicemi,“ objevilo se také v jedné poznámce.

Připadají si jako v zoo

Dostatečnou dostalo město Nový Jičín od studentů Mendelovy střední školy za „předmět“ Pomoc škole.

„Budova je ve špatném stavu, záchody jsou hrozné, okny táhne a šatny vypadají jako kotce pro psy. Vzkaz radním: Opravte školu, nejsme zoo,“ hodnotila snahu města ve zmíněném předmětu jedna z respondentek. O špatné stavu budovy a zejména oken se vyjádřilo více studentů. U čtyř z nich by dokonce radní v tomto předmětu propadli.

Spokojenost s tržnicí

Mezi pozitivy studenti školy zmínili například novou tržnici a celkovou snahu o zlepšení vzhledu města. Studenti této školy také nejvíce chválili město za možnosti kulturního vyžití.

Radní málem propadli

Ještě hůř než studenti Mendelovy střední školy hodnotili městské radní v „předmětu“ Pomoc škole žáci Střední školy přírodovědné a zemědělské. Průměr známek vycházel 4,36, radní tak „prolezli s odřenýma ušima. „Ničeho jsme se tento rok nedočkali,“ stojí v jednom hodnocení. Na této škole radní dostali horší trojku z Životního prostředí. Aby ale nebylo vše špatné, několik studentů udělilo radním také pochvalu. Nejčastěji to bylo za zvládnutí situace po záplavách.

Celková známka: lepší trojka

Pokud sečteme výsledky jednotlivých škol, pak hodnocení novojičínských radních vyznívá následovně.

Kulturní vyžití: chvalitebný (2,27)
Sportovní vyžití: chvalitebný (1,80)
Životní prostředí: dobrý (2,72)
Dopravní spojení: dobrý (2,46 – větší podíl dobrých)
Pomoc škole: dobrý (3,40)

Celkově radní prospěli s průměrem 2,75. Dostali 27 třídních důtek a 28 pochval.

Novojičínský starosta Ivan Týle na vysvědčení teprve čeká

Nový Jičín – Se stoickým klidem přijal výsledky projektu Deníku nazvaného Vysvědčení našim radním starosta Nového Jičína Ivan Týle (na snímku).

Kritiku studentů, že město se nestará o školní budovy, si příliš nepřipouštěl, i když uznal, že ne vše je v pořádku. „Tu zemědělskou školu vlastní kraj, hovořit bychom mohli o Mendelově střední, kde město má asi pětašedesát procent a kraj zbytek. Není problém do té školy investovat například do oken. Ale v takovém případě by tam město muselo citelně zvýšit nájem,“ uvedl Týle.

Starosta rovněž souhlasil s výtkou ke kulturnímu vyžití pro mladé, zejména s nedostatkem alternativní kultury. „Určitě tady mladým lidem tento typ kultury chybí,“ připustil starosta. Podle něj je ale problémem už to, že každá věková kategorie –náctiletých, lidí nad dvacet let i starších, vyžaduje jiný druh kultury. „To nemůže zvládnout nějaký úředník. Pokud to ti mladí chtějí, měl by někdo přijít s nějakým návrhem. Pak bychom se o tom mohli bavit, eventuelně bychom v té věci mohli začít něco dělat,“ vysvětlil Týle.

Hodnocení Životního prostředí známkou dobrý jej trochu zaskočilo, neboť v samotném městě Nový Jičín lze jen výjimečně spatřit kouř z lokálních topidel, město navíc podporuje ekologickou likvidaci bioodpadů a podobně. „Co se týče nějakého spadu popílku, pak musím jen konstatovat, že tuto situaci neovlivníme. Ležíme v podhůří Beskyd a Moravskou bránou nám sem jde všechen ten sajrajt z Ostravy a Karviné,“ zmínil se novojičínský starosta Týle.

Veskrze pozitivní hodnocení za rekonstrukci náměstí a jeho okolí Týleho potěšilo. „To není ale jen rekonstrukce náměstí. Myslím si, že je vidět, že radnice dlouhodobě pečuje o městskou památkovou zónu i její okolí. Několik ocenění je toho důkazem,“ poznamenal Týle.

Z pochval udělených za zvládnutí situace při ničivých červnových záplavách a po nich si starosta Nového Jičína zas až tolik nedělal. „Zažili jsme předtím už dvě podobné povodně a u té třetí jsme zúročili zkušenosti. Ta pochvala ale určitě nepatří jen městu Nový Jičín, ale všem složkám integrovaného záchranného systému a mnoha dalším lidem,“ řekl Týle.

Pokud by ze získaných výsledků od studentů měl Nový Jičín dostat jedinou známku, pak by to byla lepší trojka. „Nevím, jak moc vážně brát tento výsledek. Vždy záleží na vzorku dotázaných a na mnoha dalších faktorech. Myslím si, že takové objektivní vysvědčení dostaneme letos na podzim,“ uzavřel Týle.

VĚRA RŮČKOVÁ, IVAN PAVELEK