Na Dělnické ulici v Odrách, v úseku od křižovatky s Třídou 1. Máje po Dělnický dům, dojde ve dnech 30. července a 6. srpna od 8.00 do 15.00 k výluce dodávky pitné vody z důvodu poruchy na vodovodním řadu.

Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostrava doporučují všem obyvatelům zmíněné části ulice, aby se na toto období zásobovali pitnou vodou.

Další informace o výluce poskytne dispečink SmVaK na telefoním čísle 556 701 932, případně provozní středisko vodovodních sítí v Bílovci na čísle 556 410 015 nebo 556 412 458.