Souhlas se zřízením mateřské školy při Střední pedagogické a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České. Tak se jmenoval jeden z bodů, které na svém posledním zasedání probírali oderští zastupitelé. „Ředitelka školy se na město obrátila s žádostí o předběžný souhlas s tím, že by v podkroví školy byla zřízena mateřská škola o velikosti dvou oddělení," představila bod Alena Buczková, vedoucí odboru kultury a školství.

Důvodů, proč v Odrách zřizovat novou školku, je několik. Jedním z nich je, že na pedagogické škole je vyučován obor předškolní a mimoškolní pedagogika a jeho studenti by mohli vykonávat praxi přímo ve „své" školce.

Školky jsou plné

„Další pohnutkou je naplněnost našich mateřských škol. Žádosti rodičů se nám jakžtakž daří uspokojovat, ale je to jen díky tomu, že máme opakovaně, minimálně po dobu pěti let, naplněna oddělení na Pohořské ulici do počtu 28 dětí. To je kapacita, docházka dětí se pohybuje mezi 22 až 24 dětmi," vysvětlila další důvody Alena Buczková.

Souhlas zastupitelů sice ředitelka církevní školy nepotřebuje, ale protože chce jednat v souladu se zájmy města, požádala zastupitele o vyjádření. Několik schůzek se navíc uskutečnilo již předtím. „Jednání se zúčastnila i ředitelka MŠ Čtyřlístek, jejíž názor byl pro město stěžejní. Ředitelka souhlasí, ale těžko odhadnout, jak se bude vyvíjet demografický vývoj," doplnila výsledky jednání vedoucí odboru kultury a školství.

Nová školka by mohla v Odrách vyrůst díky dotaci.

Celkové náklady se pohybují kolem 27 milionů korun a zahrnují také opravu podkroví, stropů a střechy. Starosta města Libor Helis (Změna pro Odersko 2020) poté vysvětlil, že zmíněnou dotaci mohou dostat města, ve kterých pracuje Agentura pro sociální začleňování, což Odry jsou. Projekt školky nyní projde několikerým schvalováním a posuzováním, a pokud vše vyjde, peníze by byly připraveny přímo na konkrétní projekt. „Byla by škoda této možnosti nevyužít," uvedl starosta.

Zastupitelku Radomíru Gotzmannovou (KSČM) zajímalo, zda bude škola žádat o peníze i město. „Pokud to nebude podmínkou, tak o spoluúčast žádat nebudeme. Mnohé programy ale doporučují spoluúčast města, a pokud by to tak bylo, proběhlo by určitě jednání o nějaký symbolický příspěvek," odpověděla jí ředitelka církevní školy Pavla Hostašová.

Další zastupitelka, Libuše Králová (ČSSD), měla s tímto bodem problém. „Na jedné straně chápu velmi prozíravý krok paní ředitelky, protože by získala finance na opravu budovy a rozšířila by se nabídka. Ale na druhé straně nikdo z nás neví, jaký bude populační vývoj. Nechci, aby když tu vznikne zařízení jiného zřizovatele, došlo postupem času, v případě, že dětí nebude tolik, k útlumu zařízení našeho," nechala se slyšet zastupitelka s tím, že se zdrží hlasování.

Bez zahrady?

Zastupitel Jaromír Kaspřík (ČSSD) měl dotaz ohledně způsobu stravování a Květoslavu Wiltschovi (Změna pro Odersko 2020) zase vadilo umístění dětí pod střechu, a také měl obavy o jejich bezpečnost v případě požáru. „Škola nemá vlastní hrací zázemí," dodal zastupitel. Jídlo škole dodává Základní škola Komenského a „církevka" by v této spolupráci chtěla pokračovat. „Budova prošla velkou rekonstrukcí, je zcela bezbariérová a je vybavena výtahem. Z hlediska hygienického a provozního nic nebrání umístění školky do podkroví," ubezpečila zastupitele Pavla Hostašová a vyjádřila se i k další části dotazu: „Školní zahradu nemáme a na našem pozemku už jsme udělali parkové úpravy, které však pro děti nejsou ideální. Tuto věc jsme již projednávali a z hlediska vyhlášky a zákona nemusí mít školka svou zahradu. Může využívat zahradu na území města a jeden z návrhů byl, že bychom mohli využívat zahradu, která vznikla při základní škole."

Libuše Králová se poté obrátila na ředitelku MŠ Čtyřlístek. „Kolik je žádostí o přijetí, které nebyly uspokojeny, a co by bylo v případě snížení počtu dětí?" otázala se zastupitelka. Hana Molnárová přiznala, že neví, co by nastalo, protože to nedokáže dopředu odhadnout.

„Neuspokojené žádosti bývají v průměru čtyři. Dlouhodobě jsme přeplnění a myslím, že to pro děti není dobré. Proto s tím souhlasím," uvedla ředitelka a vyjádřila se i k případnému dovážení dětí do okolních školek. „Převážení je riziko. Dalo by se to udělat, ale je to riskantní a rodiče děti dovážet nechtějí," dodala Hana Molnárová.

Návrh prošel

Diskusi ukončil místostarosta Pavel Matůšů (KDU-ČSL): „Místo abychom byli rádi, že se spraví budova, vzniknou nová pracovní místa a podobně, tak hledáme nějaké záminky." Poté se zastupitelé pustili do hlasování. Pro zřízení školky jich bylo 14, pět zastupitelů se hlasování zdrželo.