Rozvoj bydlení i možností nákupů – v tomto duchu je možno vnímat poměrně blízkou budoucnost města Odry. Ve více než sedmitisícovém městě se již reálně počítá se dvěma poměrně velkými lokalitami s rodinnou výstavbou, a také se vznikem dvou nových marketů a dalších obchodů.

Šestadvacet rodinných domů by mělo vyrůst v Nábřežní ulici. Starosta Oder Libor Helis upozorňuje, že původně mělo být domů dokonce čtyřiatřicet. „Kvůli protipovodňovým opatřením se ten počet musel snížit. Povodí Odry chce, aby mezi domy byly určité vzdálenosti. Také tam nemohou být laťkové nebo plné ploty, ale bude tam nějaké speciální oplocení,“ říká Libor Helis s tím, že území, bude zastavěné až po čistírnu odpadních vod.

V Rybí můžeme vidět například Kostel Nalezení svatého Kříže.
Za Zábranským do Rybí. Obec nabízí kromě výhledů také zajímavé aktivity

Pozemky v Nábřežní ulici chce kompletně zasíťovat město. „Město má v úmyslu prodávat hotové pozemky. Zatím v současné době vychází cena za parcely kolem osmi set až dvanácti set korun za metr čtvereční, podle toho, ve kterém místě to bude. I když jsme s tou cenou opatrní, může být ještě jiná, podle toho, jak se budou vyvíjet ceny materiálů a prací. V každém případě, město nechce na těch pozemcích vydělávat. Chceme, ať tady lidé staví. Tím nastane šance, že se uvolní nějaké byty,“ upozorňuje Helis.

Starosta také připomíná, že na výjezdu z Oder směrem na Hranice plánuje další výstavbu soukromý investor. V lokalitě Veselská stráň nad čerpací stanicí by postupně mělo vyrůst okolo šedesáti rodinných domů. K nim přibude také infrastruktura a vybavení v podobě prodejny Lidl.

Hostašovice jsou klidná obec s několika zajímavými místy. Například bodem, kde se rozděluje hlavní evropské rozvodí.
Vítejte v Hostašovicích. O masopustu tam mají svou Uličku smrti

V dohledné době by v Odrách měl přibýt i další market, a to Billa. Zastupitelé města na poslední zasedání odsouhlasili prodej pozemků soukromému investorovi, které jsou téměř na konci města směrem na Fulnek. Kromě Billy je v plánu v místě výstavba i několika dalších menších obchodů.

Odry jsou první město na řece Odře a místní ještě mají v živé paměti rok 1997, kdy Odra opustila koryto a zalila značnou část města. Starosta Libor Helis říká, že město vstoupilo do jednání s Povodím Odry i kvůli protipovodňovým opatřením, nejen kvůli podmínkám při výstavbě v Nábřežní ulici. „Mezi Vítovkou a Odrou se za Optimitem bude dělat odlehčovací kanál. Všechno, co teklo od Louček, vždycky Odry vyplavilo - Třídu Osvobození, Polní, Engelsovu, Marxovu. V podstatě to nebylo vyplavené jen kvůli Odře, ale velký vliv měla voda z polí, která stékala do Odry. Takže bude záchytný kanál. Povodí Odry si dalo jedinou podmínku, ještě předtím chtějí snížit splav čtvrťák. Byl by nafukovací a když by přišla velká voda, snížil by se aby, podle nich, voda rychleji protekla,“ pokračuje starosta Oder Libor Helis a dodává, že odlehčovací kanál by měl stát 61 milionů korun.

Obec Životice u Nového Jičína leží v údolí obklopená kopci.
V bývalé škole by mohl vzniknout nový obecní úřad Životic u Nového Jičína

Starosta Oder si myslí, že Odry na tom nejsou tak špatně, jak vycházejí v hodnocení projektu Obce v datech. V průmyslové zóně vznikly dva nové podniky, další má přibýt, město má další pozemky na rozšíření zóny, k nájezdu na dálnici je to z centra Oder zhruba pět minut. Nyní se tedy chystají velké investice do bydlení, v přípravě je víceúčelové hřiště, Flascharův důl se stává vyhledávaným turistickým cílem. Třeba bude hodnocení autorů zmíněného projektu v dalších letech k Odrám shovívavější.

Vrásový soubor je přírodní památkou

Klokočůvek, místní část Oder, je nejen rájem chatařů, ale také ho hojně navštěvují turisté a cyklisté. Po odbočení z hlavní silnice na komunikaci, která lemuje řeku Odru, mohou návštěvníci Klokočůvku spatřit málo vídanou přírodní památku. Tou je vrásový soubor, který tvoří odkrytá skála, s typickou vrásovou strukturou kulmských hornin Nízkého Jeseníku. Na hornině jsou viditelné skalní bloky s přímými, šikmými, překocenými, ležatými a ponořenými vrásami. Tento vrásový soubor je od roku 1998 vyhlášenou přírodní památkou

Jahnův kámen připomíná zakladatele tělovýchovy

Jahnův kámen stojí na malém odpočívadle u silnice na Veselí, místní část Oder. Historie kamene sahá do roku 1910, kdy byl v parku na pravém břehu Odry odhalen pomník věnovaný Friedrichu Ludwigu Jahnovi, německému zakladateli tělovýchovy pod širým nebem. Byl také nazýván „otcem gymnastiky“.

Hodslavice jsou spjaté se jménem Františka Palackého. Nabízejí ale i jiná zajímavá místa.
Hodslavice žijí z odkazu Palackého a mají i pěkná místa

Pomník byl odhalen při příležitosti 25. výročí od vzniku Německého tělovýchovného spolku v Odrách. Po válce a odsunu německého obyvatelstva začal park Ludwiga Jahna chátrat a ze sedm tun těžkého kamene zmizely i pamětní desky. V 80. letech 20. století, kdy kvůli rozvoji firmy Optimit došlo k přeložení koryta řeky Odry přes park, byl kámen převezen na místo, kde se nachází dodnes. V roce 2016 prošel rekonstrukcí.

Odry
První písemná zmínka:
1362
Počet obyvatel: 7286
Významné osobnosti:
Emil Zimmermann – Významný realistický rakouský sochař. V Odrách vytvořil kašnu, která je umístěna ve středu náměstí a několik náhrobků na oderském hřbitově.
František Konečný – český politik, senátor
Jaroslav Porák – český bohemista a slavista, docent Univerzity Karlovy
Ferdinand Ulrich – německý filozof
Ernst Lohwag – německý spisovatel, narozen v Dobešov
August Herzmansky – rakouský podnikatel a zakladatel obchodního domu Herzmansky ve Vídni
Zajímavosti: V roce 2020 byl otevřen pro veřejnost Flascharův důl, ve kterém se na přelomu 19. a 20. století těžila břidlice. Je jedním ze dvou zpřístupněných v České republice. V dolu je několik komor a odhalené čelo vrásy.