Prvním bodem na programu jednání, kterým se zastupitelé města Odry zaobírali, byla žádost o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Páteřní bezbariérová trasa v Odrách.

Kamila Ambrožová, vedoucí odboru rozvoje města, zastupitelům v krátkosti představila, oč se jedná. „Dostali jste materiál, kde jsou dvě části bezbariérové trasy. Ta první začíná u zdravotního střediska, protože tam končí již hotová trasa, a vede ke Zvonečku. Druhá trasa směřuje z Masarykova náměstí, kde také navazuje na již vybudovanou trasu, a pokračuje na parkoviště u pošty," vysvětlovala Ambrožová s tím, že v minulosti odsouhlasili zastupitelé podání žádosti na úřad vlády. Tamní organizace totiž schvaluje, jestli je zmíněná plánovaná trasa v souladu se všemi bezbariérovými vyhláškami a jestli ji doporučí k financování.

Vedoucí odboru měla pro přítomné jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. „Teď jsme se dozvěděli, že z těch dvou tras nám byla doporučena pouze jedna, a to ta ke Zvonečku. Do sedmého ledna musíme podat žádost na realizaci této části páteřní trasy. Druhá část, od náměstí po poštu, byla zatím vrácena k dopracování," uvedla Ambrožová.

Na to reagoval starosta Pavel Matůšů, že už sice na podání žádosti moc času není, ale město udělá vše pro to, aby se všechno stihlo včas vyřídit.

Bezpečně do školy

Ze stejného fondu schvalovali zastupitelé žádost o příspěvek na akci Přechod pro chodce v ulici Sokolovská, který by měl vzniknout v rámci akce Bezpečné trasy do škol. Nový přechod by měl zvýšit bezpečnost chodců, kteří směřují jak do nemocnice, tak i k Základní škole Komenského a ke střední škole. „Přechod máme kompletně projektově hotový, i včetně stavebního povolení. Předpokládané náklady jsou asi 220 tisíc korun," řekla k této plánované investiční akci Kamila Ambrožová.

Další žádost o dotaci poputuje z Oder na ministerstvo životního prostředí, jež vyhlásilo výzvu s názvem Zeleň do měst. „Byly vytypovány tři lokality. Jedna je u kruhového objezdu, směrem ke stavebninám, druhá je naproti Optimitky, jak se jde ke sběrnému dvoru, a třetí je v místní části Kamenka. Tyto lokality by měly být revitalizovány a doplněny zelení. Stromy, které tam nyní jsou, by měly být případně ořezány," doplnila Kamila Ambrožová a dodala, že náklady jsou ve výši 417 tisíc korun, přičemž dotace by činila 333 tisíc korun. Pavel Matůšů už jen doplnil, že město se snažilo vytypovat bezproblémové lokality, které potřebují upravit.