Ten vydal dne 4. května veřejnou vyhlášku, kterou se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve Veselí, místní části města Odry.

Zákaz odběru vody platí pro zalévání zeleně, mytí automobilů, napouštění bazénů. Omezení platí od 4. května do 30. července 2020. Důvodem omezení je nedostatečná vydatnost vodního zdroje pro vodovod zásobující Veselí, a nutné navážení vody do vodojemu. Přechodný nedostatek pitné vody, nelze pro nedostatek technických kapacit nebo zdrojů vody nahradit.