V Odrách i v jeho okolí teď totiž panuje čilý stavební ruch. Pomalu se začne stavět cyklostezka z Oder na Maria skálu, v plném proudu je výstavba dřevěné rozhledny na vrcholu Olšová v oderské místní části Pohoř.

Kamila Ambrožová, vedoucí odboru rozvoje města, také informovala o tom, že se zpracovává projektová dokumentace k dennímu stacionáři pro seniory. „Pak se bude soutěžit zhotovitel a stavět by se mělo nejspíš na konci roku," uvedla vedoucí odboru.

Ve městě také přibude nová mobilní kamera, která bude umisťována na různá místa. Dotace ve výši 270 tisíc korun bude určena také na posílení přenosu dat ze stávajících kamer. Další, více než dvoumilionová dotace je určena na vybudování páteřní bezbariérové trasy. Ta povede podél silnice I. a také III. třídy, a to od zdravotního střediska ke Zvonečku.

Trasa bude navazovat na již dříve zprovozněný úsek z Masarykova náměstí. V rámci tohoto projektu ve městě vyrostou dva nové a bezpečnější přechody pro chodce s ostrůvky a také úplně nová část chodníku. „Z hlediska dopravní bezpečnosti je to potřebná věc," konstatoval starosta Oder Pavel Matůšů. Práce začaly tento měsíc, hotovo by mělo být v říjnu.

V Odrách myslí i na děti, pro něž vyroste v ulici Nábřežní herní plácek, a také na seniory. Ti se mohou v září zúčastnit přednášky na téma podomního prodeje a předváděcích akcí. Promítnut jim bude také film Šmejdi. Rovněž budou vyrobeny štítky, jež budou vylepeny v bytových domech. Budou upozorňovat na to, že v Odrách je podomní prodej zakázán.

Na všechny výše zmíněné akce se městu podařilo získat dotace, a to z různých zdrojů.