Slavnostní akce, která v Odrách měla premiéru se uskutečnila ve středu 27. října v pozdní odpoledne v Dělnickém domě v Odrách. Spoluorganizátorka akce a zároveň její moderátorka Alena Zemanová nastínila, že přichystali malé překvapení, které život a působení každé oceněné osobnosti. „Z různých zdrojů jsme sehnali fotografie, které tady v průběhu představování kandidátů promítneme,“ dodala.

Poté Alena Zemanová postupně představila jedenáct lidí, k nimž vždy krátce promluvil starosta Oder Libor Helis, jenž také shrnul, proč právě onen dotyčný získává ocenění starosty města. Poté, co společně s místostarostkou Libuší Královou předali ocenění, zazpívala Pavla Baráková za klavírního doprovodu Františka Panáčka.

Pak následovalo udílení Cen města Odry. „Je to jedno z nejvýznamnějších ocenění, kterým může město vyzdvihnout zásluhy osob, které se zasadily o jeho rozvoj. Součástí ocenění je udělení stříbrné pamětní medaile zhotovené pro tuto příležitost,“ sdělila Alena Zemanová a dodala, že medaile váží 87 gramů, má průměr 48 milimetrů. Na lícové straně je vyobrazen převozník Cháron, na rubové straně je expresivně namodelovaný znak města s černými body symbolizující noční nebeskou krajinu a souhvězdí ve znaku města a nápis Prchlivost okamžiku v nekonečnu paměti krajiny.

Cenu města obdržel In memoriam Vladimír Buchta – zakládající člen oddílu stolního tenisu, čtyřnásobný mistr ČR v kategorii veteránů, mistr Evropy ve dvouhře, bronzový na mistrovství světa veteránů v Číně, stříbrný na MS veteránů ve Švédsku. Dalším oceněným In memoriam je Milan Petržela – dlouholetý ředitel Městské nemocnice v Odrách.

Třetí oceněný Miloslav Čížek se ceremoniálu zúčastnil. Miloslav Čížek 35 let působil v Divadle Petra Bezruče, 20 let na české scéně divadla v Českém Těšíně, čtyři desítky let režíruje amatérské divadlo v Odrách a je zakladatelem kdysi legendárních divadelních poutí v Odrách. Pro Deník upřesnil, že v Odrách působí asi třiačtyřicet let, možná o dva více. „To je ale má amatérská činnost. Bydlím v Ostravě, dojíždím do Českého Těšína do divadla a tady do Oder za ochotníky. Pár děcek mám ještě i v Karviné,“ řekl Miloslav Čížek. Uznal, že je to trochu náročné časově i logisticky, ale jemu to nevadí. „Pro mě je divadlo potěšením. Jsem šťastný, že to můžu dělat,“ řekl Miloslav Čížek, jemuž přišli na závěr pogratulovat k úspěchu také členové amatérského divadla Lojza z Oder.

Starosta Oder Libor Helis po skončení akce poznamenal, že myšlenka oceňování osobností vznikla už někdy před devíti lety. „Nechtěli jsme ale, aby si na tom někdo dělal politickou kariéru. Takže, než jsme došli k nějakým pravidlům, trvalo to asi dva a půl roku. Dospěli jsme k tomu, že ta ocenění se budou udělovat jen jednou za volební období,“ uzavřel Libor Helis.

Držitelé Ceny starosty města Odry

Jan Černý – ředitel školy, horolezec a volejbalista

Pavla Hostašová – ředitelka Střední zdravotnické a Střední pedagogické školy v Odrách

Petr Kučerka – turista včelař, fotograf a hlavně řezbář

Zdeněk Mateiciuc – podnikatel, zakladatel firmy Mateiciuc, veterán klubu v Odrách a historického spolku Rolleder

Ludmila Mildnerová – primářka Městské nemocnice v Odrách

Josef Románek – dlouholetý velitel oddělení Policie ČR v Odrách a starosta SDH Odry

Zdeňka Rozumová – předsedkyně Spolku zdravotně postižených

Ivana Sochorová – dlouholetá ředitelka Dělnického domu v Odrách

Květoslav Wiltsch – dlouholetý zastupitel, zakládající člen ČSOP Odry a dlouholetý předseda Historicko-vlastivědného spolku Odry

Jaroslav Zdražil – dlouholetý ředitel ZK ROH Optimit Odry a vedoucí a dlouholetý člen Loutkového divadla

Jarmila Žilinská – organizátorka společenského života v místní části Pohoř