Starosta Oder Pavel Matůšů uvedl, že jednou z možností, které se naskytly, je zřízení plochy pro in-line bruslení vedle střediska dopravní výchovy, které město plánuje vybudovat na pozemku za Mateřskou školou Pohořská. „Projekt na to je, požádali jsme o dotaci. Bylo by to jedno z ideálních míst, kde by se in-line bruslení mohlo provozovat,“ uvedl Matůšů.

Zřízení dětského dopravního hřiště je ale podmíněno dotací, bez ní se město do budování sotva pustí. Proto na zasedání zastupitelstva zazněly ještě další dvě možnosti. „Místo, kde by se bruslení dalo provozovat bez větších nákladů, je v parku U pomníku padlých. V případě užívání pro in–line bruslení by bylo třeba vyměnit současný povrch z litého asfaltu za obalovanou drť a upravit to. Případně by se to mohlo rozšířit až ke kluzišti,“ přiblížil další možnou variantu Milan Černý, vedoucí odboru správy nemovitého majetku oderské radnice.

Asi nejzajímavější, ovšem finančně nejnáročnější trasa by podle Černého mohla vést podél řeky Odry, od lávky u podniku Optimit po levém břehu až ke čtvrtému splavu, eventuálně až k mostu u pily v Loučkách, místní části Oder. „Odtud by se trasa mohla vracet zpátky po pravém břehu Odry,“ doplnil Černý a upozornil, že posledně zmíněnou variantu by město muselo připravit majetkově, protože jsou tam pozemky povodí či pozemkového fondu. „Je tam minimum pozemků ve vlastnictví města, ale myslím si, že na té koruně hráze kolem Odry by se zpevněná komunikace dala zřídit. Měla by kolem čtyř a půl kilometru,“ dodal Černý s tím, že se jedná o poměrně rovinatý terén. Začátek a konec trasy by navíc byl ve zmíněném parku u kluziště.

„Určitě by to splňovalo i víceúčelovost pro cyklisty, protože současná cyklostezka není nejlepší. Propojily by se tak Odry a místní část Loučky a obyvatelé by to určitě přivítali. Určitě na tom budeme pracovat, připravíme to majetkoprávně,“ slíbil oderský starosta Matůšů.