Tři měsíce trvala rekonstrukce kaple Panny Marie Pomocné v Bílovci, jež se nachází u rozcestí silnic směrem do Tísku a Lubojat. Práce skončily v říjnu a oprava stála zhruba 300 tisíc korun. Nyní obnovená kaple hostí každou neděli odpoledne říjnové růžencové pobožnosti, které věřící z Bílovce, spolu s májovými bohoslužbami, obnovili v kapli po roce 1989.

„Říjnové pobožnosti navazují na historii, kdy po letních pracovních měsících na polích měli věřící na podzim více času na modlení a rozjímání," vysvětlil děkan bílovecké farnosti Lumír Tkáč.

POKRAČOVAT BUDOU I PŘÍŠTÍ ROK

Město nechalo, mimo jiné, upravit okolí kaple, vybudován byl chodník a opraveno bylo také prostranství před vchodem. „Kaple byla také vymalována a má novou fasádu," doplnila místostarostka města Hana Burianová s tím, že město plánuje drobné stavební úpravy kaple i v roce 2017. Kaple Panny Marie Pomocné patří totiž k významným historickým památkám města.

„Na poutním místě Panny Marie Pomocné se studánkou, jíž byla přisuzována léčebná moc, se občané Bílovce scházeli už v 19. století, kdy zde byla postavena původní dřevěná kaplička. Ta ve třicátých letech 20. století vyhořela a byla nahrazena kapličkou zděnou," připomněla historii kaple Šárka Seidlerová, jež je pověřena medializací města. Po druhé světové válce kaple chátrala a oživení se dočkala až ke konci století, a to zejména zásluhou několika bíloveckých občanů.

„Z rekonstrukce kaple máme velkou radost," neopomněl dodat osmdesátiletý Jiří Melecký z Bílovce, který se, spolu s několika dalšími dobrovolníky, už více než deset let brigádnicky podílí na údržbě kapličky i jejího okolí. „Starší občané si nejvíce pochvalují nové chodníky a snadnější přístup ke kapli. Je ve svahu, takže před úpravou jsme se k ní dostávali náročně jen po schodech," konstatoval Jiří Melecký a na závěr dodal: „Je to krásné místo. Někteří lidé sem chodí nejen na pobožnosti, ale i ve všední dny, jen tak. posedět, zastavit se v každodenním kvapu."