Převzetí a projednání petice občanů za zrušení funkce uvolněného místostarosty požadoval na zasedání zastupitelstva Petřvaldu ve středu zastupitel Tomáš Malý (SNK za obec Petřvald).

Uvedl, že na petici je 177 podpisů obyvatel Petřvaldu, kteří chtějí, aby funkce místostarosty byla neuvolněná. „Petice se zaeviduje a následovat bude prověření správnosti náležitostí petice. Od přijetí trvá devadesátidenní lhůta, v níž se zastupitelstvo obce musí vyjádřit," vyjádřil se k petici starosta Petřvaldu Zdeněk Pexa (KSČM).

Člen petičního výboru Petr Nikodým se starosty zeptal, jaký byl důvod k tomu, aby byla funkce místostarosty, která byla až do tohoto volebního období neuvolněná, najednou jako uvolněná, a kdo to navrhl. „Navrhoval jsem to já," přiznal starosta Pexa. Důvodů podle něj bylo více. „Prapočátky toho návrhu vznikly ve složení nového zastupitelstva a nové rady," uvedl jako první z důvodů a dále argumentoval tím, že jiné, i menší obce, mají také uvolněného místostarostu.

„Chceme zkvalitnit práci v obci, služby v obci, kontakt obyvatel s obecním úřadem. On vám přednese nějaký návrh, čemu by se měl nebo chtěl věnovat jako uvolněný místostarosta. Jestliže bude neuvolněný, pak ty akce, které tady byly zmíněny, budou proplouvat tak, jak proplouvaly v době, kdy byl místostarosta neuvolněný," odvětil Zdeněk Pexa na dotaz Pavla Nikodýma, zda obec předtím fungovala špatně.

Přiznání

„Nejdříve vznikla funkce a teď teprve hledáte její pracovní náplň. A sám jsi řekl, že kvůli složení rady, kvůli koalici," reagovala na situaci Pavla Veřmiřovská (SNK za obec Petřvald, která ve volbách získala nejvíce 380 preferenčních hlasů.

Jasno do živé diskuze o vzniku uvolněné funkce vnesl samotný místostarosta Václav Kološ (Pro obec Petřvald a Petřvaldík), jehož přiznání přítomným v tu chvíli asi nedošlo.

„Když jsem šel do koalice, chtěl jsem jít s Pavlou, neměl jsem s tím problém. Ale šel bych jako uvolněný, to v každém případě," řekl Václav Kološ. „S tím bych nesouhlasila," odvětila Pavla Veřmiřovská.

Následovala polemika o tom, jak to funguje v jiných obcích, a poté dostal slovo Tomáš Malý (SNK za obec Petřvald). Uvedl, že starosta by měl svou práci zvládat natolik, aby nepotřeboval uvolněného místostarostu, a pokud tomu tak není, tak by se časem mohlo uvažovat o tom, že k uvolněnému místostarostovi může mít obec neuvolněného starostu.

Náplň práce

Poté místostarosta přečetl svou náplň práce.

„Nebudou nadále uzavírány dohody o provedení prací se dvěma pracovníky hasičárny. Finanční prostředky použijeme na krytí odměn uvolněného místostarosty. Máme v majetku řadu budov. Ve všech budovách je třeba zajišťovat po celý rok pravidelnou údržbu, opravy, a to bude mým dalším úkolem. Budu řídit činnost pracovní skupiny obce a dalších osob na veřejně prospěšné práce. Mou náplní bude organizovat sečení trávy a v zimních obdobích zajišťování úklidu sněhu na veřejných prostranstvích. Budu požadovat, aby jakýkoliv movitý i nemovitý majetek, který je zapůjčován občanům nebo jiným obcím či subjektům, byl řádně evidován a byla vedena evidence o zápůjčkách. Finance získané ze zapůjčeného majetku obce, například stanů, laviček a podobně, byl odveden do pokladnice Petřvaldu," vypočetl místostarosta a přidal, že bude spolupracovat se spolky.

Pavel Nikodým se v reakci na místostarostův projev zeptal, zda se doposud nikdo o péči o budovy či zapůjčené věci nestaral. Odpověděl mu starosta Pexa: „Starost o nemovitosti má dočasně pan účetní, ale i jemu přibylo práce, protože jsme se stali plátci DPH, a to není jednoduchá věc."

Volby v Petřvaldě vyhrálo SNK za obec Petřvald se čtyřmi mandáty, Pavla Veřmiřovská a Lubomír Šíp získali přes 300 hlasů. Zdeněk Pexa měl ve volbách třetí nejvyšší zisk, 275 hlasů, a „jeho" KSČM získala 3 mandáty. Václav Kološ získal 181 hlasů.