Nový koncept plánují dvě obce na Novojičínsku spolu s organizací Arnika. Ta se dlouhodobě věnuje zlepšování životního prostředí v jednotlivých regionech. O spolupráci vyjednával spolek Arnika 22. ledna na zámku Bartošovice nejen se zástupci obou obcí, ale také s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Správou CHKO Poodří, MAS Poodří, ZO ČSOP Nový Jičín a spolkem Predix.

ZAPOJÍ SE DALŠÍ

V projektu nejde pouze o výsadbu stromů, ale také o péči o ně. Spolek Arnika chce zajistit, aby o ně dále pečovali místní zemědělci. Snahou je se o stromy postarat šetrným způsobem. „Pojďme pracovat společně se zemědělci a místními lidmi. Oni tady žijí a pohlídají si, aby to, co v rámci projektu vznikne, pokračovalo dál a aby se obnovila paměť krajiny,“ říká Miroslav Jurčák ze spolku Perdix, který v Poodří vysazuje stromy a pečuje o krajinu.

Projekt bude přínosem nejen pro krajinu Poodří, ale také pro místní lidi. Školy a rodiče s dětmi se mohou těšit na vzdělávací akce, které se uskuteční ve společenském centru a v knihovně Petřvaldu. Pomoc spolku Arnika ve výsadbě stromů není v oblasti Poodří novinkou. Už v loňském roce se angažoval ve výsadbě padesáti hrušní v Jeseníku nad Odrou a ořezání šedesáti vrb v Bernarticích nad Odrou.

Během pěti let chce Arnika vysadit v Poodří až 1500 stromů. Díky tomu naleznou domov ohrožené druhy živočichů, kteří zde vymírají. Mezi nimi je i brouk Páchník hnědý, který je zákonem chráněný.

HANA VÍTKOVÁ