„Předmětem prodeje je 35 pozemků o výměrách 682 2052 m2 určených pro výstavbu rodinných domů. K hranicím pozemků jsou přivedeny, resp. do zahájení výstavby budou přivedeny veškeré inženýrské sítě,“ uvádí příbroská radnice.

Zájemci o zasíťované pozemky musejí počítat s tím, že ro výstavbu v dotyčné lokalitě jsou vypracovány závazné regulativy, jichž účelem je dosažení harmonického prostředí v návaznosti na stávající zástavbu a na otevřenou krajinu.

Licitační řízení je naplánováno na 4. a 5. března.