Projekt Odborná učebna byl navržen s prioritním zaměřením na vybavení učebny informačními a komunikačními technologiemi, s cílem zavést virtuální realitu do výuky.

„V rámci tohoto projektu byla zakoupena moderní zařízení včetně 3D tiskárny, virtuálních brýlí, tabletů a notebooků, které poskytnou studentům interaktivní a inovativní vzdělávací zkušenosti,“ informovala Iveta Busková, vedoucí oddělení Kanceláře vedení města a školství.

Ilustrační foto.
Myslivci ze Stachovic hodnotili a přáli jednomu ze svých nejstarších členů

Dodala, že slavnostní otevření této modernizované učebny je významným milníkem pro vzdělávání ve městě.

Nově vybavená učebna je připravena poskytnout studentům prostředí, které podporuje inovativní výukové metody a přináší nové možnosti pro jejich rozvoj.

Velikonoční jarmark v Novém Jičíně, 28. 3. 2024.
VIDEO: Obří karabáče, zelené pivo. Takový byl Velikonoční jarmark v Novém Jičíně

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 4 700 000 korun, z toho dotace činila cca 4 300 000 Kč a byla proplacena z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Regionálního operačního programu. Necelých 500 tisíc korun bylo uhrazeno z rozpočtu města.

„Otevření modernizované odborné učebny představuje zásadní krok směrem k modernizaci vzdělávání našich žáků. Jsme hrdí, že jsme mohli tento projekt realizovat a věříme, že přinese mnoho benefitů pro naše studenty,“ uvedla dále Iveta Busková.