Autobusy, stejně jako řidiči ostatních vozidel, projížděly po objízdné trase přes ulice Dělnickou a Panskou, kolem Průmyslového parku Kopřivnice. „Vzhledem k tomu, že v parku pracuje velký počet lidí, kterým nová trasa vyhovuje lépe, požádalo město Kopřivnice o trvalou úpravu jízdních řádů vybraných spojů,“ vysvětlila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.

Moravskoslezský kraj se k této žádosti postavil vstřícně a žádosti města vyhověl. Pro cestující to znamená, že od 6. března tohoto roku budou autobusové spoje číslo 33, 251, 26 a 238 linky 880634 Kopřivnice – Lichnov – Frenštát pod Radhoštěm nově zastavovat na zastávkách Kopřivnice Tatra vrátnice 2, Kopřivnice DURA a Kopřivnice Erich Jaeger. „Tato změna bude platná i po dokončení rekonstrukce a zprůjezdnění silnice I/58, které je plánováno na květen letošního roku,“ dodala Petříčková.

I když budou spoje přesměrovány, zastávka Lubina rozcestí, jež se nacházela na původní trase, bude i nadále obsluhována. Podle informací dopravce ji však využíval pro nástup a výstup v průměru jeden cestující denně.