Podle vzpomínek pamětníků měl být tento tank ukrytý pod zemí na poli nedaleko prvních domů v blízkosti křižovatky Pustějov Hladké Životice. Jenže po téměř sedmdesáti letech od skončení války už nikdo nevěděl, kde přesně by se měl tank nacházet.

Pracovníci Muzea městyse Suchdol nad Odrou a členové Klubu přátel Suchdolu nad Odrou ze sekce vojenské historie se proto 19. srpna vydali do Pustějova, aby zde provedli prvotní pátrání a terénní průzkum. Vojenským badatelům se podařilo najít pamětníka a očitého svědka události, tehdy dvanáctiletého Libora Bučka, který jim osvětlil, co se tehdy vlastně stalo. Dle něj se měl zakopaný tank nacházet na okraji pole v blízkosti oplocení jeho domu. „Následný terénní průzkum a měření detekčními přístroji opravdu potvrdilo, že jsme na správném místě. Podařilo se najít střepiny a žárem roztrhanou sovětskou kulometnou munici i drobné fragmenty tanku. Mimoto přístroje zaznamenaly i větší železné předměty hlouběji pod zemí," uvedl Petr Bartošík, pracovník Muzea městyse Suchdol nad Odrou.

O týden později, v sobotu 25. srpna, se vojenští badatelé do Pustějova vrátili. Podařilo se jim najít to, o čem se jen dlouhá léta spekulovalo. Ve čtyřiceticentimetrové hloubce objevili plotnu z pancéřové oceli a dále vykopali přední část stropu i s periskopy a ventilační kopulí. „Dalším velkým překvapením pro nás bylo to, že pod vyzdviženou částí ležela i druhá, zadní část stropního pancíře s poklopy, velitelskou věžičkou a lafetou velkorážního kulometu," objasnil Petr Bartošík. Celkově měly tyto díly asi jednu tunu.

V blízkosti tanku se podařilo nalézt i munici. Dva dělostřelecké granáty převzali přivolaní policejní pyrotechnici, kteří je z místa odvezli k likvidaci. „Nalezené části sovětského tanku byly převezeny do Muzea městyse v Suchdolu nad Odrou, kde budou očištěny a restaurovány tak, aby mohly být v co nejbližší době vystaveny pro veřejnost," prozradil pracovník muzea.

Na závěr dodal, že pátrání v ruských archivních dokumentech přineslo o pustějovském tanku další zajímavosti: „Zničený těžký tank IS-2 náležel k páté gardové tankové brigádě jako součást sovětské osmatřicáté armády čtvrtého ukrajinského frontu. V tanku uhořela cela jeho čtyřčlenná posádka."

Suchdolští váleční badatelé chtějí v místě nálezu postavit malý pomníček, který by tuto událost připomínal.

SIMONA MIKŠOVÁ