DOMY S HISTORIÍ

Historie tohoto domu se začala psát ve druhé polovině 16. století. Tenkrát, podle Radka Polácha z Muzea Novojičínska, patřil rodině šenkovního měšťana Hanse Kleppela, jednoho z prvních purkmistrů města. „Objekt se řadil mezi takzvané šenkovní domy, které měly právo vařit pivo,“ informoval Polách a pokračoval: „Právě tato tradice se později projevila v přestavbě domu na zájezdní hostinec U zlatého orla.“

V devatenáctém století se z obyčejného hostince stal hotel. V květnu roku 1879 totiž dům koupil restauratér Hermann Schuster a společně se svou ženou Rosalií se z něj rozhodl vybudovat prominentní hotel. Jméno hotel dostal po hrdém majiteli. Známým jej udělala návštěva arcivévodů Evžena a Rainera Ferdinandů, kteří se zúčastnili IV. ročníku moravských zemských střeleb a při té příležitosti se v něm ubytovali.

Po dvou přestavbách, které se uskutečnily v roce 1880 a 1890, byl dům číslo popisné čtrnáct v roce 1914 takřka do základů zbourán. O novou výstavbu se postaral tehdejší bankovní dům Merkur z Vídně, který mu vtisknul současnou podobu, dnes sídla České pojišťovny.

Vypracováno ve spolupráci s Muzeem Novojičínska