„Máme z toho radost, ale i starost. Starost proto, že máme naplněnou kapacitu naší mateřinky. Taky počet žáků základní školy nám rok od roku roste," okomentoval situaci v Závišicích starosta obce Zdeněk Vajda.

Aby obec nejmladším obyvatelům zajistila kvalitní vyučování pro všechny, a to ve všech pěti ročnících, rozhodla se v průběhu prázdnin upravit tamní školní budovu. „V podkroví školy zbudujeme pro děti učebnu, tak, aby měly dostatečné prostory k nabývání vědomostí, a to už od září následujícího školního roku. Investice bude hrazena z rozpočtu obce Závišice, protože dotační tituly na akci naší velikosti nebyly vypsány," doplnil informaci závišický starosta s tím, že aby mohla obec o dotaci žádat, musela by být investice do rozšíření nad 2 miliony korun.

„Po vyhodnocení nabídek stavebních firem se cena této stavby vejde do 1,5 milionu. Věřím, že se po dokončení podkroví se lidé přijdou na úpravy podívat. Představení úprav plánujeme na den otevřených dveří," dodal starosta na závěr.