Nejen, že zatopila všechny domy, stojící podél jejího toku, ale sebrala s sebou i několik mostů. „Škody, které u nás v obci voda napáchala, vyčíslit zcela přesně nejde, ale co víme, tak zatímco na obecním majetku byly odhadnuty na nějakých osmdesát milionů, na soukromém je částka mnohem vyšší. Zhruba dvě stě milionů korun,“ uvedl Pavel Hasalík, starosta obce Životice u Nového Jičína.

Rok po povodni se ale zdá, že se život v obci začíná pomalu ale jistě vracet do normálu. Silnice jsou opravené a stavba nových mostů je na spadnutí. „Základní obnova infrastruktury v naší obci je provedena,“ potvrdil Hasalík. „Nyní nás čeká výstavba nových mostů a oprava těch postižených,“ doplnil Hasalík vzápětí s tím, že vše je, stejně jako v jiných postižených obcích, závislé na získání dotací. Pokud se potřebné finance podaří získat, je záměrem obce začít s výstavbou tří nových mostů ještě v letošním roce. Protože velká voda podmáčela všechny domy stojící v blízkosti rozvodněné Jičínky, muselo být několik domů strženo. „Zatím bylo provedeno devět demolic,“ potvrdil starosta a pokračoval: „Další dvě budou provedeny po vydání demoličního výměru, takže dohromady bude strženo jedenáct domů.“

Přes všechny problémy, které bleskové povodně v Životicích u Nového Jičína způsobily, se ale zdá, že původní občané své domovy neopustili ba naopak, noví se přistěhovali. „Úbytek občanů, tedy nějaké stěhování jsme u nás po povodních nezaznamenali. Naopak, nově bylo v Životicích postaveno devět rodinných domů, na sedm dalších jsou uzavřeny nájemní smlouvy a o zbývajících se rozhoduje i s ohledem na eventuální demolice a požadavky občanů,“ řekl na závěr Hasalík.