Malíř a ilustrátor Adolf Dudek nedaleko restaurace Libušín na Pustevnách namaloval šestnáct metrů dlouhý a metr široký papír panorama Beskyd. A příchozí si tam mohli domalovat to, co by si v Beskydech přáli. „Beskydy jsou pro mě obrovskou inspirací. „Obraz bude vystaven ve Frenštátě pod Radhoštěm v rámci výstavy Kontrasty a chtěli bychom, aby putoval po České republice,“ uvedl Dudek a dodal, že účast dobrovolných malířů předčila jeho očekávání. „Obraz je optimistický, tak jak by si lidé nejraději Beskydy představovali,“ komentoval malíř kytičky, zvířata či motýlky, které milovníci Beskyd domalovali.

„Teď s ním uděláme něco, co by nastalo, kdybychom připustili, aby OKD tady uskutečnilo své plány,“ naznačil Dudek. Vzápětí při skladbě Beskyde, Beskyde, dvacetiměsíční Annie Žárská v doprovodu svého otce Mariana, místopředsedy občanského sdružení Naše Beskydy několikrát s chodidly namočenými do černé barvy přešla po obraze. Její chůze zanechala na panoramatu Beskyd řadu černých stop a šmouh.

Přesně tak vypadal úvod akce, která měla připomenout, jak před rokem Valaši a odpůrci zamýšlené těžby v Beskydech zazdili pomyslný klíč od Beskyd do stěny kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti.

Akce se zúčastnili zástupci samospráv z okolí i vrcholní politici. „Nejsem v Beskydech poprvé. Mé děti účinkovaly ve slovenském folklórním souboru, takže jsme jezdívali často do Rožnova pod Radhoštěm. Miluji hory, jsem nadšená turistka, ale je pravda, že jsem tady dlouho nebyla,“ přiznala poslankyně Kateřina Jacques a zdůraznila, že Beskydy jsou tak krásný kus země, že je třeba je zachovat v nedotčené podobě.

Místopředseda vlády a ministr pro životní prostředí Martin Bursík, jehož poslankyně doprovázela, vyjádřil přesvědčení, že Beskydy se před plány těžařů podaří uchránit. „Myslím si, že za poslední rok jsme udělali dost práce na změnách zákonů a další změny chystáme,“ řekl Bursík.

Součástí akce bylo i udělení titulu Rytíř Valašského královstvja. „Tento titul uděluje občanské sdružení Naše Beskydy společně s Vlašským královstvím každoročně člověku, který se nějak zasloužil o neporušené Beskydy,“ vysvětlil Žárský, jenž setkání na Pustevnách moderoval. Letos titul obdržel František Šulgan, místostarosta Rožnova pod Radhoštěm, dříve pracovník CHKO Beskydy.

Po projevech, v nichž všichni vystupující upozornili na to, že Beskydy musí zůstat takové, jaké jsou, se většina účastníků vydala k cyrilometoděj¬ské kapli.

Mimo jiné také zaznělo

„Vstoupili jsme do Evropy a Evropa si všimla i tohoto území. Celé území Chráněné krajiny Beskydy je i Evropsky chráněné území. Je to bohaté a hodnotné přírodní krajinářské území, a když k tomu připočtěme i lidi…. Prosím vás, kdo by tady těžaře pustil,“ – František Šulgan, místostarosta Rožnova pod Radhoštěm.

„Přijela jsem z přehlučeného a znečištěného města, které se nazývá Praha a to co tady vidím, je taková nádhera, že nechat si tohle zničit, považuji za nemožné. Je úplně neuvěřitelné, co si u nás těžaři dovolují. Doufám, že se toto podaří zastavit,“ – Eva Tylová, náměstkyně ředitele České inspekce životního prostředí.

„Chtěl bych vyzvednout pana Drahomíra Strnadla, bývalého starostu Trojanovic, který udělal obrovský kus práce a pořád s námi drží. Věřím, že se Beskydy předat příštím generacím alespoň ve stavu, v jakém jsou nyní,“ – Jaroslav Kubín, starosta Rožnova pod Radhoštěm

„Záleží na nás, lidech, jestli si to tu necháme zničit nebo ne. Z diskuzí s těžaři je vidět, že dělají všemožné, aby se ta kola roztočila. Oni by řekli, že potřebují jenom část. Začali by, dotěžili, a pak by řekli, že potřebují další část. Přesně jako na tom obraze by ty černé šlápoty přibývaly,“ – Jiří Novotný, starosta Trojanovic

„Pokud půjdete na Radhošť a podíváte se doprava, tak všechno co uvidíte je dobývací prostor Dolu Frenštát. Takže se dobře dívejte, abyste viděli, co všechno by mohlo být ohroženo,“ – Tom Káňa, radní Frenštátu pod Radhoštěm.

„Přírody i krajiny si vážím, ale ještě více si vážím lidí, kteří je dokážou chránit a chápou jejich význam. Věřím, že ta příroda zůstane tak jak je i pro příští generace,“ Kateřina Jacques, poslankyně Parlamentu ČR.

Téma tlaku na těžbu uhlí ve Frenštátě pod Radhoštěm mě doprovází již deset let. Nyní jsme připravili novelu horního zákona a předminulý týden se podařilo vyjednat s ministerstvem průmyslu shodu nad konkrétním návrh. Beskyd se konkrétně týká princip, který omezuje rozvoj obcí a zároveň dává nepřiměřenou moc těžební společnosti. Je to princip předkupního práva na pozemky v majetku státu v dobývacím prostoru. Tento princip hodláme zrušit,“ – Martin Bursík, ministr životního prostředí.