O průjezdu Valašské rally obcí již zastupitelé Rybí jednali koncem loňského roku. Tenkrát jich bylo pro průjezd jen sedm z patnácti, takže podle zákona nepřijali žádné usnesení.

Ještě před zahájením zasedání obcházela přítomné obyvatelka Rybí Milena Indráková. Rozdávala všem přítomným několikastránkový materiál, v němž poukazuje na nešvary, které se loni v souvislosti s rally děly například nepořádek nebo nekontrolovatelné parkování aut v obci. Sama nebydlí v bezprostřední blízkosti.

„Vede mě k tomu starost o životní prostředí. Bydlíme v tiché oblasti, kde je zákaz vjezdu, kde by se neměly provozovat takové hlučné činnosti. Hlavně to ohrožuje bezpečnost lidí u toho závodu i těch, kteří bydlí v místě,“ uvedla své důvody mladá žena a poznamenala, že sama uspořádala anketu, v níž se většina ze 450 účastníků stavěla proti pořádání rychlostní zkoušky v obci Rybí. Úvod obstarala drobná slovní přestřelka mezi zastupitelem Pavlem Lichnovským a starostkou Marií Janečkovou. Spor se snažil utnout zastupitel David Bajer. „Loni bylo řečeno, že pokud nebudou splněny všechny podmínky, příští rok se nejede. Takže nechápu, proč na sebe útočíte,“ řekl.

Lichnovský ale pokračoval v útočném tónu a až po několika minutách se skutečně začalo mluvit k věci. Obec vyčítala pořadateli rally, že nezajistil podle dohody instalaci přechodných dopravních značení. „Jako pořadatelé musíme požádat kompetentní instituce k povolení. Rovněž požádáme dopravní inspektorát o stanovení dopravního značení. Když nám to tento úřad vydá, jsme povinni jej respektovat. Toto značení nám instaluje firma, která k tomu má způsobilost. Nemůžeme si značky umístit, jak se nám zamane,“ vysvětloval Miroslav Hošák.