Můj tatínek byl, dá se říci, partyzán. Pracoval na obecním úřadě jako tajemník. Falšoval legitimace do Brna, aby lidé mohli v klidu žít. Nás používal jako spojku. Jako funkcionář úřadu se nemohl moc ukazovat. Potom v listopadu tatínka zavřeli a postřelili. Od devátého ledna byl nezvěstný a nikdy jsme jej již neviděla,“ sdělila Eliška Michalská, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém Jičíně, která se vzpomínkových pietních akcí zúčastňuje pravidelně. „Je třeba si uvědomit, že získaná svoboda nebyla zadarmo. Lidé by neměli zapomínat kolik lidských životů přišlo za válek na zmar. Každá země by měla mít svoji historii a paměť,“ dodala Michalská.

„Den válečných veteránů je potřeba stále připomínat. Obě světové války položily základ hrdinství lidí, soudržnosti a spolupráce mezi národy. V dnešní době to chybí,“ uvedl Ivan Masárek, velitel vojenské posádky Nový Jičín. „Většina našich příslušníků zapojených do armády se zúčastňují i v rámci OSN mezinárodních akcí. mezi nimi i mladí lidé. Armáda ví, že váleční veteráni existovali, a že vybojovaná svoboda není samozřejmá záležitost. Je důležité, abychom si to uvědomili všichni,“ uzavřel Masárek.