Program jednání zahrnuje 35 bodů. Mezi projednávaná témata bude patřit koncepce rodinné politiky města na období 2021 až 2030, zhodnocování finančních prostředků města, poskytnutí finančního daru a individuální dotace z rozpočtu města. Zastupitelstvo projedná první rozpočtové opatření letošního roku a aktuální stav plnění Plánu oprav majetku a investic našeho města. 

Zastupitelé se dále seznámí s informacemi o dotačním projektu Obec přátelská rodině a seniorům 2021 a o dotačním projektu regenerace městské památkové zóny 2021. Schvalovat budou přijetí dotace na projekt Zvýšení bezpečnosti komunikace ulice Rožnovská.

Tradičně se bude zastupitelstvo města také zabývat majetkoprávní problematikou – převody nemovitostía nemovitých věcí a v závěru jednání si vyslechnou informace o stavu prodeje areálu CO skladů.

Program jednání může být se souhlasem zastupitelstva města měněn či doplňován. Zveřejněný program jednání včetně projednávaných materiálů je k nahlédnutí na stránkách města.