Kromě už tradičních kategorií rodinných domů, bytových domů, správních a průmyslových objektů a panelových domů vyhlásili nově organizátoři i kategorii Energeticky úsporný projekt.

„Do této kategorie mohou být přihlášeny všechny rekonstruované fasády, které svým materiálovým složením, postupem prací či speciální technologií zvýšily energetické úspory samotného objektu,“ vysvětlil architekt Jan Zelinka, který je stejně jako loni předsedou poroty. Důležitou podmínkou pro přihlášení do soutěže je umístění stavby v Moravskoslezském kraji a její dokončení v průběhu roku 2008. Zároveň se nesmí jednat o novostavbu, pouze o rekonstrukci fasády.

„V tomto ročníku jsou přihlášené objekty vcelku rovnoměrně zastoupeny v jednotlivých kategoriích. Tradičně nejvíce přihlášených je u panelových domů, kde máme tři desítky přihlášených objektů. V nově vyhlášené kategorii energeticky úsporných objektů se sešly dvě přihlášky. Porotci se nyní vypraví přímo k přihlášeným objektům a na místě si je prohlédnou. Zjistí, zda jsou fasády udělány kvalitně a zda vyhovují i požadavkům na technologické zásady provedení. Pak porota vybere nominované. Vítězné fasády budou vyhlášeny v Ostravě 24. března,“ uvedl autor soutěže Tomáš Závada.

Záštitu nad soutěží převzal hejtman Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas, který se také má zúčastnit slavnostního vyhlášení a předá ocenění vítězům.