Na značné rozdíly ve financování upozornila ředitelka Základní školy Tyršova Zdeňka Murasová, která zastupitelům předložila analýzu za poslední roky. Z ní bylo například patrné, že pro rok 2008 měla ZŠ Tyršova v návrhu na pokrytí nákladů 1,926 milionu korun a ZŠ Záhuní 1,787 milionu korun. Výsledné sumy, které školy obdržely od města, ale byly zcela jiné. ZŠ Tyršova dostala o více než 208 tisíc korun méně, a druhá škola dostala naopak téměř o 187 tisíc korun více oproti návrhu.

Situace se opakovala i v roce 2009. Oproti navrhované sumě dostala ZŠ Tyršova o 364,5 tisíce korun méně, ZŠ Záhuní naopak obdržela o téměř 252 tisíc korun více.

Lukáš Pántlík, který se vyjadřoval k věci za finanční odbor, ubezpečil, že finanční odbor nijak nezasahuje do konečné výše příspěvku. „Vždycky se to přitom obrátí proti nám, že my jsme ti, kteří jedné škole dávají příspěvek vyšší, a druhé nižší,“ řekl Pántlík.

Nad rozdíly mezi oběma školami se podivoval také zastupitel Jan Břuska. Ten poukazoval například na to, že skutečná spotřeba na žáka je u záhuňské školy 1657, zatímco u Tyršovy činí 992 korun. „Myslím si, že takový rozdíl je značný. Dovedu pochopit, že pokud je ta škola sportovně založená, je tam na žáka o něco více. Očekával bych rozdíl tak patnáct, dvacet procent. Ale rozdíl osmdesátiprocentní by pro člověka, který by to měl nějak kontrolovat a měl by za to zodpovídat, měl být varující,“ uvedl Břuska. Stejně tak se podivoval nad plánovanými provozními výdaji na žáka. Ty byly 1561 korun oproti 2760 korunám v neprospěch ZŠ Tyršova. „Když se na to dívám, vzbuzuje to ve mně pocit, že se něco děje. Myslím si, že by mělo nastat nějaké vysvětlení a opatření,“ dodal Břuska.

Ředitelka ZŠ Záhuní Karla Stiborková se snažila prokázat, proč jsou náklady u její školy vyšší než u Tyršovy. „Když jsem tu školu převzala, byla velmi špatně vybavená,“ zmínila se a upozornila, že se diví, že mnohé vůbec prošlo hygienickými normami.

Polemiku ukončil starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský, který nechal hlasovat o usnesení, které ukládalo odborům vnitřní správy a financí, aby při tvorbě rozpočtu na příští rok přihlédly k výsledkům analýzy. „Kolik peněz ale která škola dostane, nyní nemůžeme vědět. Vše bude záležet na tvorbě rozpočtu,“ upozornila místostarostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.