Největší část finančních prostředků město vydalo na pokrytí nákladů spojených se zateplováním domů, sanací balkonů a také na výměny výtahů a vodoměrů.

V první polovině roku byly dokončeny stavební úpravy dvou domů v Dolní ulici, kde se jednalo o zateplení budov a sanace balkonů. „Celkové náklady na tyto práce činily 6,2 milionu korun,“ uvedla Beáta Houšťavová, referentka bytového hospodářství odboru investic a rozvoje Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.

Již v jarních měsících roku byla dokončena výměna výtahů ve dvou domech v ulici Školská čtvrť a v domě v Rožnovské ulici. Celkové náklady na tyto úpravy činily 2,8 milionu korun a v současné době probíhá výměna 730 vodoměrů v domech ve vlastnictví města. Očekávané finanční náklady jsou ve výši zhruba 275 tisíc korun.

Letos by měly začít stavební práce na dalším bytovém domě v Rožnovské ulici. „Nejprve se celý dům odvodní a poté bude vyměněna střecha. Stavební práce budou pokračovat do příštího roku,“ pokračovala Beáta Houšťavová a dodala, že na rok 2019 jsou plánovány také zateplení, sanace balkonů a výměny vstupních dveří u dalších dvou domů v Dolní ulici.

„Máme zpracovanou projektovou dokumentaci a po provedení výběrového řízení na zhotovitele by práce měly být zahájeny počátkem příštího roku,“ doplnila Beáta Houšťavová. Tyto dvě akce by měly být v celkových nákladech okolo devíti milionů korun.

Frenštát pod Radhoštěm má ve svém vlastnictví a spoluvlastnictví 55 bytových domů s 957 nájemními byty. „Do bytového fondu investujeme každoročně nemalé finanční prostředky a modernizujeme bydlení v domech ve vlastnictví města, tak aby odpovídalo současným standardům a přinášelo lidem kvalitní bydlení,“ řekl k problematice Pavel Mička, místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm.